SE15 2013 3

 

 

pdfE-BOOK3.4 MB 
ISSN 2353-1274 (on-line)


  

 

FILOZOFIA / PHYLOSOPHY

 • Ks. Łukasz Pałubicki
  Świętego Tomasza z Akwinu możliwy dialog z „nowym ateizmem"
  Saint Thomas Aquinas' Possible Dialogue with the "New Atheism"
  see: pdfFull Text113.54 KB

HISTORIA / HISTORY

 • Ks. Wojciech Guzewicz
  Związki bpa Edwarda Samsela z Kościołem na terenach obecnej Białorusi
  Bishop Edward Samsel's Relations with the Church of the Present Territory of Belarus
  see: pdfSummary5.34 KB; view: pdfFull Text122.16 KB

 • Ks. Marek Jodkowski
  Dzieje katolickiej placówki duszpasterskiej w Gołdapi w XIX i pierwszej połowie XX wieku
  The History of the Catholic Pastoral Institution in Gołdap in the XIX. and the First Half of the XX. Century
  see: pdfSummary30.63 KB; view: pdfFull Text126.18 KB

NAUKA O MEDIACH / COMMUNICATION

 • Janusz Gołota
  „Wspólne Dziedzictwo" jako kronika środowiska polskiego w Krzemieńcu
  Common Heritage („Wspolne Dziedzictwo") as a Chronicle of the Polish Community in Krzemieniec
  see: pdfSummary17.46 KB; view: pdfFull Text139.86 KB

TEOLOGIA / THEOLOGY

 • Ks. Ryszard Sawicki
  Inspiracje tradycji chrześcijańskiej duchowości w praktyce kierownictwa duchowego wolontariusza
  Inspirations of the Tradition of the Christian Spirituality in the Practice of the Spiritual Guidance of a Volunteer
  see: pdfSummary5.03 KB; view: pdfFull Text127.47 KB

 • Ks. Stanisław Strękowski
  Troska o czystość wiary w rodzinie i we wspólnotach eklezjalnych Kapadocji według św. Grzegorza z Nyssy
  The Care for the Purity of Faith in Family and Ecclesial Communities in Cappadocia According to St. Gregory of Nyssa
  see: pdfSummary19.08 KB; view: pdfFull Text171.73 KB

VARIA

 • Krzysztof Cichoń
  O sprytnych sposobach wypatrywania ducha. Przyczynek do ikonografii płynności
  About Clever Ways of Being on the Watch for the Spirit. A Contribution to the Iconography of Liquidity
  see: pdfSummary18.36 KB; view: pdfFull Text1.5 MB

 • Ryszard Skawiński
  Kierunki i formy działania społeczności wiejskiej na przykładzie wniosków składanych do lokalnej grupy działania „Lider w EGO"
  Directions and Forms of the Activity of the Rural Community by the Example of Applications to the Local Action Group "Leader in EGO"
  see: pdfSummary17.73 KB; view: pdfFull Text876.02 KB

MATERIAŁY / HISTORICAL RESOURCES

 • Ks. Wojciech Guzewicz
  Wykaz publikacji ks. prof. dra hab. Wojciecha Guzewicza za lata 1993-2012
  The List of Publications of Fr. Prof. Dr. Hab. Wojciech Guzewicz in 1993-2012
  see: pdfSummary4.46 KB; view: pdfFull Text153.13 KB

RECENZJE I OMÓWIENIA / REVIEWS AND COMMENTARIES

 • Gemeindeleitung durch Laien? Internationale Erfahrungen und Erkenntnisse, red. Michael Böhnke, Thomas Schüller, Regensburg: Verlag Friedrich Pustet, 2011, ss. 355 (rec. ks. Dariusz Lipiec)
  view: pdfFull Text48.9 KB

WERSJA PIERWOTNA / PRIMARY VERSION

Flag of PolandInternetowa edycja "Studiów Ełckich" 15 (2013) nr 3 jest wersją pierwotną w stosunku do ich wydania książkowego. Obie wersje zostały sfinansowane przez Diecezję Ełcką.

Flag of United KingdomThe internet edition of Studia Elckie 15 (2013) no. 3 is primary to the paper one. Both editions were sponsored by the Elk Diocese (PL).

 Flag of PolandAktualnie Redakcja przyjmuje zgłoszenia do "Studiów Ełckich" 23 (2021)

adalbertinum

Wydawnictwo Diecezjalne Adalbertinum
Plac Katedralny 1, 19-300 Ełk

Częstotliwość wydań: 1/4
ISSN: 1896-6898 (print) 
ISSN: 2353-1274 (e-wydanie)
DOI: 10.32090

Punktacja MNiSW:
4/2009, 6/2010, 5/2011, 5/2012,
8/2013, 7/2014, 7/2015, 8/2016,
8/2017, 8/2018, 20/2019

Wizyt:

Dziś 1

Miesiąc 497

Ogółem 96883