SE15 2013 4

 

 

pdfE-BOOK1.18 MB 
ISSN 2353-1274 (on-line)


  

 

EDUKACJA / EDUCATION

FILOZOFIA / PHYLOSOPHY

 • Paweł Gondek
  Problem rozumienia przyczyny u presokratyków. Przejście od αρχη do αιτια
  The Understanding of Cause by Presocratics. The Transition from αρχη to αιτια
  see: pdfSummary20.3 KB; view: pdfFull Text147.19 KB

 • Peter Mango
  Philosophy and Power in North America: a Brief Introduction
  see: pdfSummary4.86 KB; view: pdfFull Text112.72 KB

HISTORIA / HISTORY

 • Marcin Radziłowicz
  Rozwój organizacyjny Towarzystwa Strażnica za rządów Josepha F. Rutherforda
  The Organizational Development of the Watchtower Society under Joseph F. Rutherford
  see: pdfSummary17.5 KB; view: pdfFull Text111.18 KB

PRAWO / LAW

VARIA

 • Grażyna Kobrzeniecka-Sikorska
  Wokół jednego sztambucha. Echa artystycznej szkoły wileńskiej w środowisku plastycznym Olsztyna
  Around One Diary. Echoes of the Artistic School in Vilnius in the Arty Environment of Olsztyn
  see: pdfSummary16.26 KB; view: pdfFull Text16.26 KB

MATERIAŁY / HISTORICAL RESOURCES

 • Ks. Wojciech Guzewicz
  Wspomnienia bpa Edwarda Samsela z pobytu na Grodzieńszczyźnie od 3 do 8 listopada 1988 roku
  Bishop Edward Samsel's Memoirs of His Visit in the Grodno Area from 3 to 8 November 1988
  see: pdfSummary4.77 KB; view: pdfFull Text130.95 KB

RECENZJE I OMÓWIENIA / REVIEWS AND COMMENTARIES

 • M. Olszewski
  Chwalcie łąki umajone, Wyd. Czarne, Wołowiec 2005, ss. 132 (rec. Ks. Marek Truszczyński)
  view: pdfFull Text117.33 KB

WERSJA PIERWOTNA / PRIMARY VERSION

Flag of PolandInternetowa edycja "Studiów Ełckich" 15 (2013) nr 4 jest wersją pierwotną w stosunku do ich wydania książkowego. Obie wersje zostały sfinansowane przez Diecezję Ełcką.

Flag of United KingdomThe internet edition of Studia Elckie 15 (2013) no. 4 is primary to the paper one. Both editions were sponsored by the Elk Diocese (PL).

 Flag of PolandAktualnie Redakcja przyjmuje zgłoszenia do "Studiów Ełckich" 23 (2021)

adalbertinum

Wydawnictwo Diecezjalne Adalbertinum
Plac Katedralny 1, 19-300 Ełk

Częstotliwość wydań: 1/4
ISSN: 1896-6898 (print) 
ISSN: 2353-1274 (e-wydanie)
DOI: 10.32090

Punktacja MNiSW:
4/2009, 6/2010, 5/2011, 5/2012,
8/2013, 7/2014, 7/2015, 8/2016,
8/2017, 8/2018, 20/2019

Wizyt:

Dziś 1

Miesiąc 497

Ogółem 96883