SE15 2013 1

 

 

pdfE-BOOK1.1 MB
ISSN 2353-1274 (on-line)


  

 

FILOZOFIA / PHILOSOPHY

 HISTORIA / HISTORY

 • Maria Rółkowska
  O Rzeczpospolitej Sztabińskiej, historii i pracy duszpasterskiej – wspomnienia księdza Jakuba Rółkowskiego jako dokument czasów
  On the Republic of Sztabin, History and Priestly Work – the Memoirs of Father Jakub Rolkowski as the Document of his Times
  see: pdfSummary17.32 KB; view: pdfFull Text94.45 KB

PRAWO / LAW

TEOLOGIA / THEOLOGY

 • Ks. Grzegorz M. Baran
  „Boże Moce" w obronie narodu żydowskiego w świetle Ksiąg Machabejskich
  „God's Powers" in the Defense of the Jewish People in the Light of the Books of Maccabees
  see: pdfSummary6.04 KB; view: pdfFull Text220.83 KB

 • Urbano Ferrer
  Sobreelevación de la solidaridad a Cuerpo de Cristo
  The Increase of Solidarity into the Body of Christ
  see: pdfSummary4.78 KB; view: pdfFull Text62.7 KB

 • Ks. Jacek Wojda
  Czas jako droga konieczna i powszechna między Bogiem a człowiekiem
  Time as a Necessary and Common Path between God and Man
  see: pdfSummary4.79 KB; view: pdfFull Text240.12 KB

RECENZJE I OMÓWIENIA / REVIEWS AND COMMENTARIES

 • A. Buchanan
  Better than human. The Promise and Perils of Enhancing Ourselves, Oxford: Oxford University Press, 2011, ss. 199 (rec. Ks. Marcin Ferdynus)
  view: pdfFull Text75.46 KB

 • Schematyzm diecezji ełckiej 2012. Stan z 15 września 2012 r. w roku Jubileuszu XX-lecia istnienia diecezji ełckiej, red. A. Skowroński i in., Ełk 2012, ss. 828 (rec. Ks. Wojciech Guzewicz)
  view: pdfFull Text100.76 KB

SPRAWOZDANIA / REPORTS

 • Ks. Dariusz Lipiec
  Sprawozdanie z międzynarodowego sympozjum „Christliche Identität in Europa auf dem Prüfstand Pastoraltheologische Begegnungen: Horizonte und Optionen", Praga 19-22 marca 2013 r.
  view: pdfFull Text61.98 KB

WERSJA PIERWOTNA / PRIMARY VERSION

Flag of PolandInternetowa edycja "Studiów Ełckich" 15 (2013) nr 1 jest wersją pierwotną w stosunku do ich wydania książkowego. Obie wersje zostały sfinansowane przez Diecezję Ełcką.

Flag of United KingdomThe internet edition of Studia Elckie 15 (2013) no. 1 is primary to the paper one. Both editions were sponsored by the Elk Diocese (PL).

 Flag of PolandAktualnie Redakcja przyjmuje zgłoszenia do "Studiów Ełckich" 23 (2021)

adalbertinum

Wydawnictwo Diecezjalne Adalbertinum
Plac Katedralny 1, 19-300 Ełk

Częstotliwość wydań: 1/4
ISSN: 1896-6898 (print) 
ISSN: 2353-1274 (e-wydanie)
DOI: 10.32090

Punktacja MNiSW:
4/2009, 6/2010, 5/2011, 5/2012,
8/2013, 7/2014, 7/2015, 8/2016,
8/2017, 8/2018, 20/2019

Wizyt:

Dziś 1

Miesiąc 497

Ogółem 96883