SE15 2013 2

 

 

pdfE-BOOK4.82 MB 
ISSN 2353-1274 (on-line)


  

 

HISTORIA / HISTORY

 • Ks. Marek Truszczyński
  Stosunki państwo-Kościół w PRL w latach 1957-1961. Ujęcie analityczne
  Relations Between State and Church in Poland in 1957-1961. An Analytical Approach
  see: pdfSummary17.73 KB; view: pdfFull Text180.82 KB

NAUKA O MEDIACH / COMMUNICATION

 • Ks. Wojciech Guzewicz, Natalia Józefowicz
  Przygotowanie do małżeństwa w świetle prasy młodzieżowej w Polsce w latach 2006-2010
  The Preparation for Marriage in the Light of the Youth Press in Poland in 2006-2010
  see: pdfSummary6.63 KB; view: pdfFull Text191.83 KB

PRAWO / LAW

 • Dariusz Charko
  Praktyka stosowania środków zapobiegawczych w polskich prokuraturach apelacyjnych w latach 2007-2010
  The Practice of Using Preventive Means in the Polish Prosecutor's Offices of Appeal in 2007-2010
  see: pdfSummary5.17 KB; view: pdfFull Text440.82 KB

TEOLOGIA / THEOLOGY

 • Ks. Piotr Kaczmarek
  Jezus i Jego Krzyż – rozważania na marginesie myśli teologicznej Josepha Ratzingera
  Jesus and His Cross – Some Thoughts Around the Theological Thought of Joseph Ratzinger
  see: pdfSummary16.07 KB; view: pdfFull Text139.09 KB

 • Ks. Wojciech Turowski
  Rekolekcje szkolne ewangelizacją młodzieży
  School Retreats as a Youth Evangelization
  see: pdfSummary4.97 KB; view: pdfFull Text136.94 KB

VARIA

 • Jowita Jagla
  Apteka jako alegoryczny obraz świata. XVII-wieczne malowidła z klasztoru pijarów w Rzeszowie
  Pharmacy as an Allegorical Picture of the World. 17th-Century Paintings of the Piarist Monastery in Rzeszow
  see: pdfSummary18.2 KB; view: pdfFull Text3.47 MB

RECENZJE I OMÓWIENIA / REVIEWS AND COMMENTARIES

 • M. Radziłowicz
  Ełcki samorząd miejski w latach 1990-2010 (rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem ks. dr. hab. Wojciecha Guzewicza, prof. UWM) (rec. Ks. Stanisław Strękowski)
  view: pdfFull Text99.12 KB

SPRAWOZDANIA / REPORTS

 • Ks. Piotr Kaczmarek
  Sprawozdanie z sympozjum naukowego „Wiara i Kultura. Razem czy osobno?" zorganizowanego przez Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie – Warszawa, 13 kwietnia 2013 r.
  view: pdfFull Text79.72 KB
 • Ks. Marcin Sieńkowski
  Sprawozdanie z sympozjum naukowego „Przepowiadanie. Od starożytności do współczesności" – Ełk, 30 stycznia 2013 r.
  view: pdfFull Text75.16 KB

WERSJA PIERWOTNA / PRIMARY VERSION

Flag of PolandInternetowa edycja "Studiów Ełckich" 15 (2013) nr 2 jest wersją pierwotną w stosunku do ich wydania książkowego. Obie wersje zostały sfinansowane przez Diecezję Ełcką.

Flag of United KingdomThe internet edition of Studia Elckie 15 (2013) no. 2 is primary to the paper one. Both editions were sponsored by the Elk Diocese (PL).

 Flag of PolandAktualnie Redakcja przyjmuje zgłoszenia do "Studiów Ełckich" 23 (2021)

adalbertinum

Wydawnictwo Diecezjalne Adalbertinum
Plac Katedralny 1, 19-300 Ełk

Częstotliwość wydań: 1/4
ISSN: 1896-6898 (print) 
ISSN: 2353-1274 (e-wydanie)
DOI: 10.32090

Punktacja MNiSW:
4/2009, 6/2010, 5/2011, 5/2012,
8/2013, 7/2014, 7/2015, 8/2016,
8/2017, 8/2018, 20/2019

Wizyt:

Dziś 1

Miesiąc 497

Ogółem 96883