SE16 2014 3

 

 

pdfE-BOOK2.12 MB
ISSN 2353-1274 (on-line)


 

 

HISTORIA / HISTORY

 • ks. Wojciech Guzewicz
  Internowanie biskupa Stanisława Łukomskiego, czyli o obchodach żałobnych marszałka Piłsudskiego w diecezji łomżyńskiej
  Internment Bishop Stanislaus Łukomski or the celebration of the funeral of MarshalPilsudski in the diocese of Lomza
  view: pdfFull Text333.17 KB

 • ks. Marek Jodkowski
  Z dziejów katolickiej placówki duszpasterskiej w Olecku w XIX i pierwszej połowie XX wieku
  The history of the Catholic pastoral institution in Olecko in the 19 th and the first half of the 20th century
  view: pdfFull Text300.43 KB

 • ks. Bogdan Radzicki, Grzegorz Białuński
  „Projekt Regina Protmann" - szkic z historii podmiotowości w Prusach XVI wieku
  „Regina Protmann PROJECT" DRAFT HISTORY subjectivity in Prussia XVI
  view: pdfFull Text763.82 KB

TEOLOGIA / THEOLOGY

 • Gerard O'shea
  Vulgarised Rahnerianism and Post-critical Recontextualisation: Solvents of Catholic Identity in Contemporary Catechesis.
  view: pdfFull Text831.34 KB

 • ks. Marek Kluz
  Praca imperatywem kształtowania dojrzałej osobowości człowieka
  Work as an Imperative of Formation of the Mature Human Personality
  view: pdfFull Text340.68 KB

 • ks. Grzegorz M. Baran
  Kobiety w kulturze i religii społeczności żydowskiej w świetle Ksiąg Machabejskich
  Women in the Religion and Culture of Jewish Community in the Light of the Books of the Maccabees
  view: pdfFull Text889.35 KB

 • ks. Dariusz Lipiec
  Marketing w Parafii
  Marketing in the parish
  view: pdfFull Text314.94 KB

LITERATUROZNAWSTWO / LITERARY

 • dr Barbara Sapała
  Von Information zu Kreation. Darstellung der ermländi-schen Walfahrtsorte im „Ermländischen Hauskalender".
  view: pdfFull Text346.56 KB

SPRAWOZDANIA / REPORTS

 • Ks. Dariusz Lipiec
  Sprawozdanie z X Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Współczesna rodzina: perspektywy lokalne i europejskie". Kraków, Uni-wersytet Papieski Jana Pawła II 23-24 października 2013 r.
  view: pdfFull Text236.86 KB

RECENZJE I OMÓWIENIA / REVIEWS AND COMMENTARIES

 • ks. Wojciech Guzewicz
  Ks. Jan Skorupski, Złota legenda znad polskich jezior i lasów, Wydawnictwo JEDNOŚĆ, Kielce 2014, ss. 272.
  view: pdfFull Text240.65 KB

WERSJA PIERWOTNA / PRIMARY VERSION

Flag of PolandInternetowa edycja "Studiów Ełckich" 16 (2014) nr 3 jest wersją pierwotną w stosunku do ich wydania książkowego. Obie wersje zostały sfinansowane przez Diecezję Ełcką.

Flag of United KingdomThe internet edition of Studia Elckie 16 (2014) no. 3 is primary to the paper one. Both editions were sponsored by the Elk Diocese (PL).

 Flag of PolandAktualnie Redakcja przyjmuje zgłoszenia do "Studiów Ełckich" 23 (2021)

adalbertinum

Wydawnictwo Diecezjalne Adalbertinum
Plac Katedralny 1, 19-300 Ełk

Częstotliwość wydań: 1/4
ISSN: 1896-6898 (print) 
ISSN: 2353-1274 (e-wydanie)
DOI: 10.32090

Punktacja MNiSW:
4/2009, 6/2010, 5/2011, 5/2012,
8/2013, 7/2014, 7/2015, 8/2016,
8/2017, 8/2018, 20/2019

Wizyt:

Dziś 25

Miesiąc 494

Ogółem 96880