SE16 2014 4

 

 

pdfE-BOOK3.44 MB
ISSN 2353-1274 (on-line)


 

 

FILOZOFIA / PHILOSOPHY

PRAWO / LAW

 • Krystyna Ziłókowska
  Godne zachowanie się pracownika w kontekście wypełnienia pracowniczego obowiązku dbałości o dobro zakładu pracy (100 § 2 pkt 4 k.p.)
  Dignity of employee behavior in the context the duty care of the staff of the interest his company (article 100 § 2 point 4 of the Labour Code)
  view: pdfFull Text472.63 KB

 • Marta Wronowska
  Przyczyny i procedura wydalenia ze stanu duchownego
  Reasons and procedure for dismissal from the clerical state
  view: pdfFull Text1.01 MB

TEOLOGIA / THEOLOGY

 • Barbara Rozen
  Katechizować w duchu Nowej Ewangelizacji
  Catechization is the spirit of new evangelism
  view: pdfFull Text753.29 KB

 • ks. Grzegorz Maj
  Duch Święty prowadzi ku zbawieniu
  The Holy Spirit leads towards salvation
  view: pdfFull Text383.04 KB

 • ks. Grzegorz M. Baran
  Przesłanie „Pieśni pochwalnej" na cześć Judy Machabeusza (1Mch 3,3-9)
  The Message of „The Song of Praise" in Honor of Judas Maccabeus (1Macc 3,3-9)
  view: pdfFull Text884.52 KB

 • ks. Tomasz Szałanda
  Homila (neo)apologetyczna, jako współczesna forma przepowiadania
  The (Neo-)Apologetic Homily as a Contemporary Form of Preaching
  view: pdfFull Text226.8 KB

WERSJA PIERWOTNA / PRIMARY VERSION

Flag of PolandInternetowa edycja "Studiów Ełckich" 16 (2014) nr 4 jest wersją pierwotną w stosunku do ich wydania książkowego. Obie wersje zostały sfinansowane przez Diecezję Ełcką.

Flag of United KingdomThe internet edition of Studia Elckie 16 (2014) no. 4 is primary to the paper one. Both editions were sponsored by the Elk Diocese (PL).

 Flag of PolandAktualnie Redakcja przyjmuje zgłoszenia do "Studiów Ełckich" 23 (2021)

adalbertinum

Wydawnictwo Diecezjalne Adalbertinum
Plac Katedralny 1, 19-300 Ełk

Częstotliwość wydań: 1/4
ISSN: 1896-6898 (print) 
ISSN: 2353-1274 (e-wydanie)
DOI: 10.32090

Punktacja MNiSW:
4/2009, 6/2010, 5/2011, 5/2012,
8/2013, 7/2014, 7/2015, 8/2016,
8/2017, 8/2018, 20/2019

Wizyt:

Dziś 1

Miesiąc 497

Ogółem 96883