SE17 2015 1

 

 

pdfE-BOOK1.62 MB
ISSN 2353-1274 (on-line)


 

 

FILOZOFIA / PHILOSOPHY

 • ks. B. Krzos, ks. Ł. Sadłocha
  Zastosowanie poziomów złożoności w czwartej drodze Tomasza z Akwinu
  Applying the levels of complexity into the fourth way of saint Thomas Aquinas
  view: pdfFull Text380.18 KB

HISTORIA / HISTORY

 • ks. W. Guzewicz, E. Grygorczyk
  Kościół łomżyński wobec partii politycznych w II RP
  Church of Lomza to political parties in the Second Republic
  view: pdfFull Text364.4 KB

 • ks. A. Kopiczko
  Zarys dziejów parafii w Radostowie do końca II Wojny Światowej
  An outline of the history of the parish in Radostowo till the end of World War II
  view: pdfFull Text503.35 KB

PRAWO / LAW

 • K. Frąckowiak
  Criminal offences of piracy in Polish criminal legislation
  view: pdfFull Text462.39 KB

TEOLOGIA / THEOLOGY

 • ks. P. Mąkosa
  Catholic sacramental formation for polish children and young people in England and Wales
  view: pdfFull Text388.38 KB

WERSJA PIERWOTNA / PRIMARY VERSION

Flag of PolandInternetowa edycja "Studiów Ełckich" 17 (2015) nr 1 jest wersją pierwotną w stosunku do ich wydania książkowego. Obie wersje zostały sfinansowane przez Diecezję Ełcką.

Flag of United KingdomThe internet edition of Studia Elckie 17 (2015) no. 1 is primary to the paper one. Both editions were sponsored by the Elk Diocese (PL).

 Flag of PolandAktualnie Redakcja przyjmuje zgłoszenia do "Studiów Ełckich" 23 (2021)

adalbertinum

Wydawnictwo Diecezjalne Adalbertinum
Plac Katedralny 1, 19-300 Ełk

Częstotliwość wydań: 1/4
ISSN: 1896-6898 (print) 
ISSN: 2353-1274 (e-wydanie)
DOI: 10.32090

Punktacja MNiSW:
4/2009, 6/2010, 5/2011, 5/2012,
8/2013, 7/2014, 7/2015, 8/2016,
8/2017, 8/2018, 20/2019

Wizyt:

Dziś 1

Miesiąc 497

Ogółem 96883