SE17 2015 2

 

 

pdfE-BOOK4.55 MB
ISSN 2353-1274 (on-line)


 

 

FILOZOFIA / PHILOSOPHY

 • J. C. Sagut
  Human good, virtues and practice: Macintyre’s account of a thomistic-aristotelian practical rationality
  view: pdfFull Text503.91 KB

HISTORIA / HISTORY

 • s. M. Łukawska
  Kształtowanie się stroju zakonnego w początkach monastycyzmu (III-IV w.) na obszarze basenu Morza Śródziemnego. Recepcja form ubiorów świeckich. Cz. I
  The development of monastic garments in early monasticism (IIITH-VITH centuries). Adaptation of secular forms of cloth-ing. Part 1
  view: pdfFull Text1011.14 KB

 • ks. D. Zalewski
  Domus ecclesiae – chrześcijańskie miejsce kultu
  Domus eccle-siae – Christian place of cult
  view: pdfFull Text541.96 KB

PRAWO / LAW

 • W. Brzuzy
  W obronie cywilizacji łacińskiej (zachodniej)
  In defense of Latin civilization (western civilization)
  view: pdfFull Text367.44 KB

TEOLOGIA / THEOLOGY

 • ks. J. M. Nogowski
  Rodzina – jej funkcje i zagrożenia. Studium na przykładzie województwa Warmińsko-Mazurskiego
  Social functions of the family and its threats. Study based on the Warmian-Mazurian region
  view: pdfFull Text383.15 KB

 • ks. S. Strękowski
  Troska o czystość wiary w rodzinie i wspólnotach eklezjalnych na podstawie pism św. Grzegorza z Nazjanzu
  Caring for purity of faith in the family and ecclesial communities by letters of st. Gregory of Nazianzus
  view: pdfFull Text431.37 KB

 • A. Zellma
  Empirical research as an area of research activity of Polish catechetical experts
  view: pdfFull Text322.65 KB

RECENZJE I OMÓWIENIA / REVIEWS AND COMMENTARIES

 • K. Dańczura
  Wasyl Haniewicz - Tragedia syberyjskiego Białegostoku, przeł. A. Hlebowicz, Pelplin 2008, ss. 232
  view: pdfFull Text337.51 KB

WERSJA PIERWOTNA / PRIMARY VERSION

Flag of PolandInternetowa edycja "Studiów Ełckich" 17 (2015) nr 2 jest wersją pierwotną w stosunku do ich wydania książkowego. Obie wersje zostały sfinansowane przez Diecezję Ełcką.

Flag of United KingdomThe internet edition of Studia Elckie 17 (2015) no. 2 is primary to the paper one. Both editions were sponsored by the Elk Diocese (PL).

 Flag of PolandAktualnie Redakcja przyjmuje zgłoszenia do "Studiów Ełckich" 23 (2021)

adalbertinum

Wydawnictwo Diecezjalne Adalbertinum
Plac Katedralny 1, 19-300 Ełk

Częstotliwość wydań: 1/4
ISSN: 1896-6898 (print) 
ISSN: 2353-1274 (e-wydanie)
DOI: 10.32090

Punktacja MNiSW:
4/2009, 6/2010, 5/2011, 5/2012,
8/2013, 7/2014, 7/2015, 8/2016,
8/2017, 8/2018, 20/2019

Wizyt:

Dziś 25

Miesiąc 494

Ogółem 96880