SE18 2016 1

 

 

pdfE-BOOK1.81 MB
ISSN 2353-1274 (on-line)


 

 

EDUKACJA / EDUCATION

 • G. Bauer
  Wybrane problemy inkluzji edukacyjnej na przykładzie gimnazjum ogólnodostępnego i integracyjnego
  Selected problems of educational inclusion. A case study of public and inclusive junior high schools
  view: pdfFull Text341.1 KB

FILOZOFIA / PHILOSOPHY

 • K. Serafin
  „Metaetyczny status” etyki inżynierskiej
  Meta-ethical status of engineering ethics
  view: pdfFull Text398.85 KB

PRAWO / LAW

 • M. Łągiewska
  Specyfika podmiotowości prawnej Stolicy Apostolskiej – zarys problematyki
  The specificity of the Holy See’s legal subjectivity an outline of the issue
  view: pdfFull Text344.28 KB

TEOLOGIA / THEOLOGY

 • ks. W. Guzewicz, I. Frączkiewicz
  Wizerunek Matki Teresy z Kalkuty na łamach prasy opinii w Polsce
  The image of Mother Teresa of Calcutta in the opinion-shaping press in Poland
  view: pdfFull Text471.33 KB

 • M. Janik
  Lilit – między mitem a Biblią
  Lilith – between a myth and the Bible
  view: pdfFull Text373.13 KB

 • ks. P. Lewandowski
  Wizja moralności chrześcijańskiej w publikacjach „Gazety Wyborczej” w Wielkim Jubileuszu Roku 2000
  Vision of Christian morality in the publications of „Gazeta Wyborcza” during the Great Jubilee of the Year 2000
  view: pdfFull Text393.24 KB

 • ks. K. Węsierski
  Biblijne podstawy dogmatu Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w wybranej polskiej literaturze teologicznej do 1965 roku
  The biblical bases of Assumption of the Blessed Virgin Mary in a selection of the Polish theological literature until 1965
  view: pdfFull Text426.47 KB

SPRAWOZDANIA / REPORTS

 • ks. K. Smykowski
  Sprawozdanie z VII Międzynarodowej Konferencji im. Ks. Prof. Tadeusza Stycznia organizowanej z okazji Narodowego Dnia Życia i Dnia Świętości Życia pt. „Instytucje broniące życia”. Lublin, 4 kwietnia 2016 r.
  view: pdfFull Text301.39 KB
 • A. Moś
  Sprawozdanie z konferencji: Ochrona Dóbr Kultury. Zabytki Sakralne.
  view: pdfFull Text213.01 KB

WERSJA PIERWOTNA / PRIMARY VERSION

Flag of PolandInternetowa edycja "Studiów Ełckich" 18 (2016) nr 1 jest wersją pierwotną w stosunku do ich wydania książkowego. Obie wersje zostały sfinansowane przez Diecezję Ełcką.

Flag of United KingdomThe internet edition of Studia Elckie 18 (2016) no. 1 is primary to the paper one. Both editions were sponsored by the Elk Diocese (PL).

 Flag of PolandAktualnie Redakcja przyjmuje zgłoszenia do "Studiów Ełckich" 23 (2021)

adalbertinum

Wydawnictwo Diecezjalne Adalbertinum
Plac Katedralny 1, 19-300 Ełk

Częstotliwość wydań: 1/4
ISSN: 1896-6898 (print) 
ISSN: 2353-1274 (e-wydanie)
DOI: 10.32090

Punktacja MNiSW:
4/2009, 6/2010, 5/2011, 5/2012,
8/2013, 7/2014, 7/2015, 8/2016,
8/2017, 8/2018, 20/2019

Wizyt:

Dziś 1

Miesiąc 497

Ogółem 96883