SE18 2016 2

 

 

pdfE-BOOK1.85 MB
ISSN 2353-1274 (on-line)


 

 

EDUKACJA / EDUCATION

 • ks. R. Szewczyk
  Istota wprowadzenia Karty Laickości Szkoły Francuskiej
  Significance of the secularism charter of the French school
  view: pdfFull Text408.38 KB

 • A. Zellma
  Pedagog szkolny jako realizator procedury „Niebieskie Karty”
  Guidance counsellor as an executor of “The Blue Card” procedure
  view: pdfFull Text449.35 KB

FILOZOFIA / PHILOSOPHY

 • ks. K. Jasiński
  Stanisława Kamińskiego koncepcja teologii jako typu poznania naukowego
  Stanislaw Kaminski’s conception of theology as a type of scientific knowledge
  view: pdfFull Text441.66 KB

PRAWO / LAW

 • A. Korzeniewska-Lasota
  Dziennikarska krytyka władzy sądowniczej i jej przedstawicieli
  Journalistic criticism of the judiciary and its representatives
  view: pdfFull Text377.98 KB

TEOLOGIA / THEOLOGY

 • ks. M. Kluz
  Kryzys prawdy i wolności wyzwaniem moralno-wychowawczym
  The crisis of truth and of freedom as a moral-educational challenge
  view: pdfFull Text421.58 KB

 • ks. R. Sawicki
  Eklezjologia pastoralna i nowa ewangelizacja – inspiracje z nauczania papieża Franciszka na podstawie adhortacji apostolskiej „Evangelii gaudium”
  Pastoral ecclesiology and new evangelization – inspirations derived from the pope Francisʼ teaching based on apostolic exortation „Evangelii gaudium”
  view: pdfFull Text368.29 KB

 • ks. Z. Sobolewski
  Opus Aid “Ad gentes” in service of the missions.
  view: pdfFull Text370.27 KB

SPRAWOZDANIA / REPORTS

 • G. Ćwikliński
  Sprawozdanie z konferencji naukowej „Małżeństwo naszych czasów – wyzwanie dla ustawodawcy”.
  view: pdfFull Text317.41 KB

 • ks. K. Smykowski
  Sprawozdanie z VI Ogólnopolskiego Sympozjum Religioznawczego pt. „Zwierzęta w systemach religijnych”. Warszawa, 18 marca 2016 r.
  view: pdfFull Text310.16 KB

WERSJA PIERWOTNA / PRIMARY VERSION

Flag of PolandInternetowa edycja "Studiów Ełckich" 18 (2016) nr 2 jest wersją pierwotną w stosunku do ich wydania książkowego. Obie wersje zostały sfinansowane przez Diecezję Ełcką.

Flag of United KingdomThe internet edition of Studia Elckie 18 (2016) no. 2 is primary to the paper one. Both editions were sponsored by the Elk Diocese (PL).

ORCID logoDoi 1024x629DOAJ

adalbertinum

   Wydawnictwo Diecezjalne Adalbertinum

   Plac Katedralny 1
   19-300 Ełk

 

e-ISSN 2353-1274

p-ISSN 1896-6896

DOI: 10.32090

Punktacja MEiN

2009 / 4, 2010 / 6, 2011 / 5,
2012 / 5, 2013 / 8, 2014 / 7,
2015 / 7, 2016 / 8, 2017 / 8,
2018 / 8, 2019 / 40, 2020 / 40,
2021 / 40, 2022 / 40, 2023 / 40,
2024 / 40 

Wizyt:

Dziś 41

Miesiąc 1207

Ogółem 152537