SE18 2016 2

 

 

pdfE-BOOK1.85 MB
ISSN 2353-1274 (on-line)


 

 

EDUKACJA / EDUCATION

 • ks. R. Szewczyk
  Istota wprowadzenia Karty Laickości Szkoły Francuskiej
  Significance of the secularism charter of the French school
  view: pdfFull Text408.38 KB

 • A. Zellma
  Pedagog szkolny jako realizator procedury „Niebieskie Karty”
  Guidance counsellor as an executor of “The Blue Card” procedure
  view: pdfFull Text449.35 KB

FILOZOFIA / PHILOSOPHY

 • ks. K. Jasiński
  Stanisława Kamińskiego koncepcja teologii jako typu poznania naukowego
  Stanislaw Kaminski’s conception of theology as a type of scientific knowledge
  view: pdfFull Text441.66 KB

PRAWO / LAW

 • A. Korzeniewska-Lasota
  Dziennikarska krytyka władzy sądowniczej i jej przedstawicieli
  Journalistic criticism of the judiciary and its representatives
  view: pdfFull Text377.98 KB

TEOLOGIA / THEOLOGY

 • ks. M. Kluz
  Kryzys prawdy i wolności wyzwaniem moralno-wychowawczym
  The crisis of truth and of freedom as a moral-educational challenge
  view: pdfFull Text421.58 KB

 • ks. R. Sawicki
  Eklezjologia pastoralna i nowa ewangelizacja – inspiracje z nauczania papieża Franciszka na podstawie adhortacji apostolskiej „Evangelii gaudium”
  Pastoral ecclesiology and new evangelization – inspirations derived from the pope Francisʼ teaching based on apostolic exortation „Evangelii gaudium”
  view: pdfFull Text368.29 KB

 • ks. Z. Sobolewski
  Opus Aid “Ad gentes” in service of the missions.
  view: pdfFull Text370.27 KB

SPRAWOZDANIA / REPORTS

 • G. Ćwikliński
  Sprawozdanie z konferencji naukowej „Małżeństwo naszych czasów – wyzwanie dla ustawodawcy”.
  view: pdfFull Text317.41 KB

 • ks. K. Smykowski
  Sprawozdanie z VI Ogólnopolskiego Sympozjum Religioznawczego pt. „Zwierzęta w systemach religijnych”. Warszawa, 18 marca 2016 r.
  view: pdfFull Text310.16 KB

WERSJA PIERWOTNA / PRIMARY VERSION

Flag of PolandInternetowa edycja "Studiów Ełckich" 18 (2016) nr 2 jest wersją pierwotną w stosunku do ich wydania książkowego. Obie wersje zostały sfinansowane przez Diecezję Ełcką.

Flag of United KingdomThe internet edition of Studia Elckie 18 (2016) no. 2 is primary to the paper one. Both editions were sponsored by the Elk Diocese (PL).

 Flag of PolandAktualnie Redakcja przyjmuje zgłoszenia do "Studiów Ełckich" 23 (2021)

adalbertinum

Wydawnictwo Diecezjalne Adalbertinum
Plac Katedralny 1, 19-300 Ełk

Częstotliwość wydań: 1/4
ISSN: 1896-6898 (print) 
ISSN: 2353-1274 (e-wydanie)
DOI: 10.32090

Punktacja MNiSW:
4/2009, 6/2010, 5/2011, 5/2012,
8/2013, 7/2014, 7/2015, 8/2016,
8/2017, 8/2018, 20/2019

Wizyt:

Dziś 1

Miesiąc 497

Ogółem 96883