SE18 2016 3

 

 

pdfE-BOOK1.68 MB
ISSN 2353-1274 (on-line)


 

 

HISTORIA / HISTORY

 • ks. M. Jodkowski
  O nominacji ks. Jana Klemensa Gołaszewskiego na biskupa wigierskiego uwag kilka
  A few remarks on the nomination of Jan Klemens Gołaszewski for the bishop of Wigry
  view: pdfFull Text440.62 KB

LITERATUROZNAWSTWO  / LITTERARY

 • R. Brasse
  Wokół eschatologicznego niepokoju wyrażonego językiem poetyki marzenia w Pieśni nostalgicznej Tadeusza Gajcego
  Thoughts on eschatological concerns expressed in the language of dreams poetics of Pieśń nostalgiczna (The nostalgic song) by Tadeusz Gajcy
  view: pdfFull Text524.94 KB

NAUKA O MEDIACH / COMMUNICATION

 • M. Laskowska, K. Marcyński SAC
  (Im)purity in the media on the basis of the films 50 shades of Grey and Caroline.
  view: pdfFull Text364.37 KB

PRAWO / LAW

 • ks. R. Szewczyk
  Istota i znaczenie działalności Krajowej Rady Sądownictwa
  The nature and the meaning of the activities of the National Council of the Judiciary
  view: pdfFull Text372.99 KB

TEOLOGIA / THEOLOGY

 • ks. K. Smykowski
  Zagrożenia związane z pracą zawodową. Refleksje teologa moralisty
  Dangers connected with professional work. Moral theologian’s reflections
  view: pdfFull Text420.72 KB

 • ks. T. Szałanda
  O strukturach polskiego przepowiadania podczas Eucharystii. Przeszłość – teraźniejszość – przyszłość
  The structures of Polish preaching during the Eucharist. Past – present – future
  view: pdfFull Text447.02 KB

RECENZJE I OMÓWIENIA / REVIEWS AND COMMENTARIES

 • ks. A. Romejko
  M. Miduch, Biografia Boga Ojca, Wydawnictwo WAM, Kraków 2016, ss. 254.
  view: pdfFull Text383.24 KB

SPRAWOZDANIA / REPORTS

 • G. Ćwikliński
  Sprawozdanie z IV Ogólnopolskiej Konferencji Prawa Procesowego „Procedury w sprawach małżeńskich i rodzinnych”
  view: pdfFull Text317.43 KB

 • K. Kowalska
  Report on the project “School in Action” as a part of Erasmus+ School Staff Mobility in the Middle School no. 2 in Elk
  view: pdfFull Text201.23 KB

WERSJA PIERWOTNA / PRIMARY VERSION

Flag of PolandInternetowa edycja "Studiów Ełckich" 18 (2016) nr 3 jest wersją pierwotną w stosunku do ich wydania książkowego. Obie wersje zostały sfinansowane przez Diecezję Ełcką.

Flag of United KingdomThe internet edition of Studia Elckie 18 (2016) no. 3 is primary to the paper one. Both editions were sponsored by the Elk Diocese (PL).

 Flag of PolandAktualnie Redakcja przyjmuje zgłoszenia do "Studiów Ełckich" 23 (2021)

adalbertinum

Wydawnictwo Diecezjalne Adalbertinum
Plac Katedralny 1, 19-300 Ełk

Częstotliwość wydań: 1/4
ISSN: 1896-6898 (print) 
ISSN: 2353-1274 (e-wydanie)
DOI: 10.32090

Punktacja MNiSW:
4/2009, 6/2010, 5/2011, 5/2012,
8/2013, 7/2014, 7/2015, 8/2016,
8/2017, 8/2018, 20/2019

Wizyt:

Dziś 1

Miesiąc 497

Ogółem 96883