SE19 2017 1

 

 

pdfE-BOOK1.98 MB
ISSN 2353-1274 (on-line)


 

 

FILOZOFIA / PHILOSOPHY

 • ks. K. Jasiński
  Czy żyjemy w państwie po-suwerennym? / Do we live in a post-sovereign state?
  view: pdfFull Text410.54 KB

 • B. McCall
  Thomistic personalism in dialogue with modern depictions of kenosis
  view: pdfFull Text452.85 KB

PRAWO / LAW

 • A. Drozdek
  Różnice i podobieństwa pomiędzy cłem a podatkiem jako daninami publicznymi pobieranymi w międzynarodowym obrocie towarowym – wybrane zagadnienia
  Differences and similarities between custom and tax as public levies collected in the international trade in goods – selected issues
  view: pdfFull Text370.81 KB

TEOLOGIA / THEOLOGY

 • ks. R. Sawicki
  Początki kultu św. Stanisława Papczyńskiego w Ełku / Beginnings of the cult of St. Stanislaw Papczynski in Elk.
  view: pdfFull Text467.12 KB

 • S. Sperling
  Tajemnica Antychrysta. Refleksja nad zagadnieniem od epoki ojców kościoła do czasów współczesnych
  The mystery of Antichrist. A reflection on the issue from the church fathers to modern times
  view: pdfFull Text361.68 KB

VARIA

 • M. Błąd, ks. P. Kaczmarek
  Interdyscyplinarne spojrzenie na czas – między ekonomią a teologią
  An interdisciplinary approach to time – between economics and theology
 • view: pdfFull Text412.82 KB

 

MATERIAŁY / HISTORICAL RESOURCES

 • ks. W. Guzewicz
  Organizacja, przewodniczenie oraz udział w sympozjach i konferencjach naukowych ks. Wojciecha Guzewicza w latach 2001-2016
  Organization, chairmanship and participation in scientific symposiums and conferences of Rev. Wojciech Guzewicz in 2001-2016
 • view: pdfFull Text375.83 KB

RECENZJE I OMÓWIENIA / REVIEWS AND COMMENTARIES

 • ks. P. Kaczmarek
  M. Heller, Bóg i geometria. Gdy przestrzeń była Bogiem, Copernicus Center Press, Kraków 2016, ss. 311
  view: pdfFull Text338.06 KB

SPRAWOZDANIA / REPORTS

 • ks. R. Sawicki
  Sprawozdanie z sympozjum naukowego pt. „Od kleryka do kapłana. Panorama formacji seminaryjnej”, Ełk, 18 lutego 2017 r.
  view: pdfFull Text211.83 KB

 


WERSJA PIERWOTNA / PRIMARY VERSION

Flag of PolandInternetowa edycja "Studiów Ełckich" 19 (2017) nr 1 jest wersją pierwotną w stosunku do ich wydania książkowego. Obie wersje zostały sfinansowane przez Diecezję Ełcką.

Flag of United KingdomThe internet edition of Studia Elckie 19 (2017) no. 1 is primary to the paper one. Both editions were sponsored by the Elk Diocese (PL).

 Flag of PolandAktualnie Redakcja przyjmuje zgłoszenia do "Studiów Ełckich" 23 (2021)

adalbertinum

Wydawnictwo Diecezjalne Adalbertinum
Plac Katedralny 1, 19-300 Ełk

Częstotliwość wydań: 1/4
ISSN: 1896-6898 (print) 
ISSN: 2353-1274 (e-wydanie)
DOI: 10.32090

Punktacja MNiSW:
4/2009, 6/2010, 5/2011, 5/2012,
8/2013, 7/2014, 7/2015, 8/2016,
8/2017, 8/2018, 20/2019

Wizyt:

Dziś 1

Miesiąc 497

Ogółem 96883