SE19 2017 2

 

 

pdfE-BOOK2.14 MB
ISSN 2353-1274 (on-line)


 

 

FILOZOFIA / PHILOSOPHY

 • Z. Orbik
  Zagadnienie stosunku rozumu i wiary w encyklice Fides et ratio
  The problem of the relation of faith and reason in the encyclical Fides et ratio
  view: pdfFull Text355.12 KB

HISTORIA / HISTORY

 • ks. L. Krzyżak
  Nauczanie prawa kanonicznego w seminarium duchownym w Przemyślu – zarys problematyki
  The teaching of canon law at the seminary in Przemyśl – the outline of the problem
  view: pdfFull Text429.85 KB

 • K. Michaluk
  Kariera ks. Józefa Kazimierza Kossakowskiego po upadku konfederacji barskiej
  The career of Józef Kazimierz Kossakowski after the defeat of the Bar Confederation
  view: pdfFull Text416.94 KB

PRAWO / LAW

 • ks. T. Karpeta
  Wpływ opinii biegłych badających domniemany cud na podjęcie decyzji biskupa diecezjalnego o wszczęciu postępowania kanonizacyjnego
  The influence of the opinion of the experts examining the alleged miracle on making the decision by the diocesan bishop to initiate canonization proceedings
  view: pdfFull Text416.74 KB

 • A. Moś
  Działalność Papieskiej Komisji ds. Kościelnych Dóbr Kultury
  The activity of the Pontifical Commission for Cultural Heritage of the Church
  view: pdfFull Text352.6 KB

TEOLOGIA / THEOLOGY

 • ks. G. Karwowski
  Męka Chrystusa w śpiewach Wielkiego Piątku
  The passion of Christ in Good Friday songs
  view: pdfFull Text373.86 KB

 • ks. R. Sawicki
  Apostolat maryjny i eschatyczny jako dominanta duszpasterskiego charyzmatu św. Stanisława Papczyńskiego (1631-1701)
  Marian and eschatic apostolate as the dominant characteristic of the pastoral charisma of saint Stanislaus Papczynski (1631-1701)
  view: pdfFull Text385.24 KB

MATERIAŁY / HISTORICAL RESOURCES

 • ks. W. Guzewicz
  Zmiany administracyjne w diecezji ełckiej w latach 1992-2017 w odniesieniu do stanowisk proboszczów
  Administrative changes of parish priests in the diocese of Ełk in the years 1992-2017
  view: pdfFull Text401.11 KB

 

 • ks. W. Guzewicz
  Zmiany administracyjne w diecezji ełckiej w latach 1992-2017. Stanowiska wikariuszy
  Administrative changes of parish priests in the diocese of Ełk in the years 1992-2017
  view: pdfFull Text378.59 KB

WERSJA PIERWOTNA / PRIMARY VERSION

Flag of PolandInternetowa edycja "Studiów Ełckich" 19 (2017) nr 2 jest wersją pierwotną w stosunku do ich wydania książkowego. Obie wersje zostały sfinansowane przez Diecezję Ełcką.

Flag of United KingdomThe internet edition of Studia Elckie 19 (2017) no. 2 is primary to the paper one. Both editions were sponsored by the Elk Diocese (PL).

 Flag of PolandAktualnie Redakcja przyjmuje zgłoszenia do "Studiów Ełckich" 23 (2021)

adalbertinum

Wydawnictwo Diecezjalne Adalbertinum
Plac Katedralny 1, 19-300 Ełk

Częstotliwość wydań: 1/4
ISSN: 1896-6898 (print) 
ISSN: 2353-1274 (e-wydanie)
DOI: 10.32090

Punktacja MNiSW:
4/2009, 6/2010, 5/2011, 5/2012,
8/2013, 7/2014, 7/2015, 8/2016,
8/2017, 8/2018, 20/2019

Wizyt:

Dziś 1

Miesiąc 497

Ogółem 96883