SE19 2017 4

 

 

pdfE-BOOK2.02 MB
ISSN 2353-1274 (on-line)


 

 

FILOZOFIA / PHILOSOPHY

 • ks. K. Smykowski
  Inspiracje i metoda filozoficzna w teologii Hansa Ursa von Balthasara
  Inspirations and method of Hans Urs von Balthasar’s philosophy
  view: pdfFull Text343.13 KB

HISTORIA / HISTORY

 • ks. M. Jodkowski
  Geneza erygowania parafii ewangelickiej w Rogiedlach na początku XX wieku
  Genesis of the foundation of the Evangelical parish in Rogiedle at the beginning of the 20th century
  view: pdfFull Text543.01 KB

 • ks. A. Kopiczko
  Archiwa kościelne na ziemiach zachodnich i północnych a badania regionalne
  Church archives in the western and northern territory and regional research
  view: pdfFull Text385.59 KB

TEOLOGIA / THEOLOGY

 • P. W. Kosiak
  Pascha Jezusa Chrystusa
  The passover of Jesus Christ
  view: pdfFull Text460.43 KB

 • ks. A. J. Najda
  Rodzina miejscem rozpoznania i dojrzewania powołania
  The family as the place of discernment and maturation of vocation
  view: pdfText Full413.19 KB

 • M. Olczyk, M. Król
  Świeckość może być święta – przykłady Marianny Biernackiej i Stanisławy Leszczyńskiej
  Secularity may be saint on Marianna Biernacka and Stanislawa Leszczynskaʼ examples
  view: pdfFull Text344.28 KB

 • ks. A. Romejko
  Kwestia przemocy i terroryzmu w nauczaniu papieża Franciszka
  The issue of violence and terrorism in the teaching of Pope Francis
  view: pdfFull Text395.55 KB

WERSJA PIERWOTNA / PRIMARY VERSION

Flag of PolandInternetowa edycja "Studiów Ełckich" 19 (2017) nr 4 jest wersją pierwotną w stosunku do ich wydania książkowego. Obie wersje zostały sfinansowane przez Diecezję Ełcką.

Flag of United KingdomThe internet edition of Studia Elckie 19 (2017) no. 4 is primary to the paper one. Both editions were sponsored by the Elk Diocese (PL).

 Flag of PolandAktualnie Redakcja przyjmuje zgłoszenia do "Studiów Ełckich" 23 (2021)

adalbertinum

Wydawnictwo Diecezjalne Adalbertinum
Plac Katedralny 1, 19-300 Ełk

Częstotliwość wydań: 1/4
ISSN: 1896-6898 (print) 
ISSN: 2353-1274 (e-wydanie)
DOI: 10.32090

Punktacja MNiSW:
4/2009, 6/2010, 5/2011, 5/2012,
8/2013, 7/2014, 7/2015, 8/2016,
8/2017, 8/2018, 20/2019

Wizyt:

Dziś 25

Miesiąc 494

Ogółem 96880