SE20 2018 2

 

 

pdfE-BOOK - SE 20/2018 nr 21.87 MB
ISSN 2353-1274 (on-line)


 

 

EDUKACJA / EDUCATION

 • M. Parzyszek
  Czas i przestrzeń a wychowanie. Rozważania na kanwie nauczania papieża Franciszka
  Time and space and education. Reflections based on the teaching of Pope Francis
  view: pdfFull Text371.4 KB

FILOZOFIA / PHILOSOPHY

 • ks. M. Małyga
  Początek religii oraz pierwsze możliwe obrazy Boga w pierwotnym religijnym doświadczeniu człowieka
  The origin of religion and the first possible images of God in man’s primitive religious experience
  view: pdfFull Text425.74 KB

 • ks. W. Wojtyła
  Solidarność w imię rozwoju – rozwój w imię solidarności. Encyklika ‘Sollicitudo rei socialis’ odpowiedzią Jana Pawła II na wyzwania współczesnego świata
  Solidarity in the name of development – development in the name of solidarity. The Encyclical ‘Sollicitudo rei socialis’ as John Paul IIʼs response to the challenges of the modern world
  view: pdfFull Text358.3 KB

HISTORIA / HISTORY

 • ks. W. Guzewicz
  Wkład duchowieństwa diecezji ełckiej w rozwój intelektualny Polski i regionu (cz. 1: Dorobek piśmienniczy)
  The contribution of the Ełk Diocese clergy to the intellectual development of Poland and the region (part 1: Writing works)
  view: pdfFull Text432.74 KB

PRAWO / LAW

 • A. Drozdek
  Istota cła antydumpingowego jako instrumentu prawnofinansowego ochrony gospodarki Unii Europejskiej – wybrane zagadnienia intertemporalne
  The essence of anti-dumping duty as a legal-financial instrument of the European Union economy protection – selected inter-temporal issues
  view: pdfFull Text376.65 KB

 • M. Żołno
  Władza rodzicielska w prawie polskim
  The parental authority in Polish law
  view: pdfFull Text366.59 KB

TEOLOGIA / THEOLOGY

 • H. Kuczyńska
  Duchowość osób świeckich trzeciego tysiąclecia w trojakiej godności i misji Chrystusa
  The spirituality of lay people of the third millennium in the triple dignity and mission of Christ
  view: pdfFull Text380.38 KB

 • ks. R. Sawicki
  Konwent kamedułów wigierskich i jego oddziaływanie religijne, kulturowe i gospodarcze na obszarze dzisiejszej Suwalszczyzny
  Camaldolese monastery in Wigry, its religious, cultural and economic influence to the region of present-day Suwalki region
  view: pdfFull Text502.81 KB

SPRAWOZDANIA / REPORTS

 • ks. R. Sawicki
  Sprawozdanie z sympozjum naukowego pt. „350-lecie przybycia kamedułów nad Wigry – dialog przeszłości z teraźniejszością i przyszłością”. Pokamedulski klasztor w Wigrach, 1 maja 2018 r.
  view: pdfFull Text216.56 KB


WERSJA PIERWOTNA / PRIMARY VERSION

Flag of PolandInternetowa edycja "Studiów Ełckich" 20 (2018) nr 2 jest wersją pierwotną w stosunku do ich wydania książkowego. Obie wersje zostały sfinansowane przez Diecezję Ełcką.

Flag of United KingdomThe internet edition of Studia Elckie 20 (2018) no. 2 is primary to the paper one. Both editions were sponsored by the Elk Diocese (PL).

 Flag of PolandAktualnie Redakcja przyjmuje zgłoszenia do "Studiów Ełckich" 23 (2021)

adalbertinum

Wydawnictwo Diecezjalne Adalbertinum
Plac Katedralny 1, 19-300 Ełk

Częstotliwość wydań: 1/4
ISSN: 1896-6898 (print) 
ISSN: 2353-1274 (e-wydanie)
DOI: 10.32090

Punktacja MNiSW:
4/2009, 6/2010, 5/2011, 5/2012,
8/2013, 7/2014, 7/2015, 8/2016,
8/2017, 8/2018, 20/2019

Wizyt:

Dziś 26

Miesiąc 495

Ogółem 96881