SE20 2018 3

 

 

pdfE-BOOK - SE 20/2018 nr 31.89 MB
ISSN 2353-1274 (on-line)


 

 

FILOZOFIA / PHILOSOPHY

 • R. Podgórski
  Filozofia personalistyczna Karola Wojtyły a alienacja współczesnego człowieka
  Karol Wojtyła’s personalistic thought and the alienation of the contemporary man
  view: pdfFull Text429.91 KB

 • K. Trombik
  Koncepcja filozofii przyrody według Franciszka Gabryla. Próba rekonstrukcji
  The conception of natural philosophy according to Franciszek Gabryl. A reconstruction attempt
  view: pdfFull Text349.17 KB

HISTORIA / HISTORY

 • ks. W. Guzewicz
  Wkład duchowieństwa diecezji ełckiej w rozwój intelektualny Polski i regionu (cz. 2: Stopnie i tytuły oraz periodyki naukowe)
  The contribution of the Ełk Diocese clergy to the intellectual development of Poland and the region (part 2: Scientific degrees, titles and periodicals)
  view: pdfFull Text340.13 KB
   

LITERATUROZNAWSTWO / LITTERARY

 • R. Brasse
  Gajcy, Bachelard – Kościół w „pamięci marzącej”. Status ontyczny rzeczy jako epifanii osobistych obrazów i wyobrażeń
  Gajcy, Bachelard – the Church in a “dreaming memory”. The ontic status of things as epiphanies of personal images and imaginations
  view: pdfFull Text426.64 KB
   

TEOLOGIA / THEOLOGY

 • D. Adamczyk
  Budowanie jedności w różnorodności – w świetle adhortacji apostolskiej Benedykta XVI Ecclesia in medio oriente
  Building unity in diversity – in Benedict XVI’s apostolic exhortation Ecclesia in medio oriente
  view: pdfFull Text383.73 KB

 • M. Janik
  Związek między ~yhil{a/h'-ynEb. (benê-hä °élöhîm) a ~ylipiN> (nepilîm) w kontekście interpretacji angelologicznej
  The connection between ~yhil{a/h'-ynEb. (benê-hä °élöhîm) and ~ylipiN> (nepilîm) in thecontext of angelological interpretation
  view: pdfFull Text541.37 KB

 • J. Michalczuk
  Wybrane aspekty miłości małżeńskiej w świetle encykliki Benedykta XVI Deus caritas est
  Selected aspects of the conjugal love in the light of Benedict XVI’s encyclical Deus caritas est
  view: pdfFull Text400.81 KB

SPRAWOZDANIA / REPORTS

 • ks. R. Sawicki
  Sprawozdanie z międzynarodowego sympozjum naukowego pt. „Diecezja sejneńska (augustowska)”, Sejny, 1-2 września 2018 r.
  view: pdfFull Text212.89 KB


WERSJA PIERWOTNA / PRIMARY VERSION

Flag of PolandInternetowa edycja "Studiów Ełckich" 20 (2018) nr 3 jest wersją pierwotną w stosunku do ich wydania książkowego. Obie wersje zostały sfinansowane przez Diecezję Ełcką.

Flag of United KingdomThe internet edition of Studia Elckie 20 (2018) no. 3 is primary to the paper one. Both editions were sponsored by the Elk Diocese (PL).

 Flag of PolandAktualnie Redakcja przyjmuje zgłoszenia do "Studiów Ełckich" 23 (2021)

adalbertinum

Wydawnictwo Diecezjalne Adalbertinum
Plac Katedralny 1, 19-300 Ełk

Częstotliwość wydań: 1/4
ISSN: 1896-6898 (print) 
ISSN: 2353-1274 (e-wydanie)
DOI: 10.32090

Punktacja MNiSW:
4/2009, 6/2010, 5/2011, 5/2012,
8/2013, 7/2014, 7/2015, 8/2016,
8/2017, 8/2018, 20/2019

Wizyt:

Dziś 1

Miesiąc 497

Ogółem 96883