SE20 2018 4

 

 

pdfE-BOOK - SE 20/2018 nr 41.76 MB
ISSN 2353-1274 (on-line)


 

 

FILOZOFIA / PHILOSOPHY

 • ks. M. Ferdynus
  Consequences of human overpopulation and strategies of its prevention
  view: pdfFull Text353.41 KB

 • ks. M. Sieńkowski
  Przedmiotowy aspekt wiary według Immanuela Kanta
  Objective aspect of faith according to Immanuel Kant
  view: pdfFull Text346.29 KB

PRAWO / LAW

 • ks. R. Szewczyk
  Państwa narodowe i obecność symboli religijnych w przestrzeni publicznej
  National states and the presence of religious symbols in public space
  view: pdfFull Text351.01 KB

 • ks. R. Szewczyk
  Prawo kościelne a współczesne prądy kulturowe
  Ecclesiastical law and contemporary cultural trends
  view: pdfFull Text431.21 KB

TEOLOGIA / THEOLOGY

 • ks. T. Kopiczko
  Cyfrowi tubylcy wyzwaniem współczesnej katechezy
  Digital natives as a challenge for contemporary catechesis
  view: pdfFull Text405.23 KB

 • Wycofanie
  Artykuł ks. Piotra Majewskiego pt. „Granice metody historyczno-krytycznej w interpretacji Pisma świętego według Josepha Ratzingera/Benedykta XVI. O egzegezie kanonicznej” – pierwotnie opublikowany w „Studiach Ełckich” 20(2018), nr 4, s. 483-496 – został usunięty z czasopisma dnia 2 października 2020 r. z powodu naruszenia polityki antyplagiatowej prowadzonej przez „Studia Ełckie”

 • Retraction
  The article “Limits of the historical-critical method in the interpretation of the Holy Scriptures according to Joseph Ratzinger/Benedict XVI. On canonical exegesis” by Piotr Majewski – originally published in “Studia Ełckie” 20(2018), no. 4, p. 483-496 – was removed from the journal on October 2, 2020, due to a violation of the anti-plagiarism policy followed by “Studia Ełckie”

VARIA

 • A. Lenart
  Nadużywanie alkoholu a przemoc w rodzinie
  Abuse of alcohol and violence in a family
  view: pdfFull Text426.38 KB

RECENZJE I OMÓWIENIA / REVIEWS AND COMMENTARIES

 • D. Adamczyk
  Wielowymiarowość resocjalizacji osób niedostosowanych społecznie, red. S. Bębas, K. Jagielska, R. Kozioł, Wydawnictwo «scriptum», Kraków 2015, ss. 172.
  view: pdfFull Text356.89 KB

WERSJA PIERWOTNA / PRIMARY VERSION

Flag of PolandInternetowa edycja "Studiów Ełckich" 20 (2018) nr 4 jest wersją pierwotną w stosunku do ich wydania książkowego. Obie wersje zostały sfinansowane przez Diecezję Ełcką.

Flag of United KingdomThe internet edition of Studia Elckie 20 (2018) no. 4 is primary to the paper one. Both editions were sponsored by the Elk Diocese (PL).

 Flag of PolandAktualnie Redakcja przyjmuje zgłoszenia do "Studiów Ełckich" 23 (2021)

adalbertinum

Wydawnictwo Diecezjalne Adalbertinum
Plac Katedralny 1, 19-300 Ełk

Częstotliwość wydań: 1/4
ISSN: 1896-6898 (print) 
ISSN: 2353-1274 (e-wydanie)
DOI: 10.32090

Punktacja MNiSW:
4/2009, 6/2010, 5/2011, 5/2012,
8/2013, 7/2014, 7/2015, 8/2016,
8/2017, 8/2018, 20/2019

Wizyt:

Dziś 1

Miesiąc 497

Ogółem 96883