SE21 2019 1

 

pdfE-BOOK - SE 21/2019 nr 12.66 MB
ISSN 2353-1274 (on-line)


 

 

NAUKI TEOLOGICZNE / THEOLOGICAL SCIENCES

 • ks. Zbigniew Grochowski
  Cinque discepoli, radunati ai piedi della croce, accompagnano Gesù morente come il vero e autentico Maestro (Gv 19, 24h-27)
  Five Disciples, gathered at the Foot of the Cross, accompany dying Jesus as the true and authentic Master (John 19:24h-27)
  DOI: 10.32090/SE.210101 - view: pdfFull Text482.99 KB

 • ks. Maciej Jaszczołt
  Bóg, który mówi do serca. Sposób działania Boga wobec niewiernego Izraela w Oz 2, 16
  God Who Speaks to the Heart. The Way God Acts Towards Unfaithful Israel in Hosea 2:16
  DOI: 10.32090/SE.210102 - view: pdfFull Text471.82 KB

 • Algimantas Katilius
  Wychowankowie seminarium duchownego w Sejnach – twórcy niepodległej Litwy
  Alumni of the Seminary in Sejny – Founders of Lithuanian National Independence
  DOI: 10.32090/SE.210103 - view: pdfFull Text338.09 KB

 • ks. Tomasz Kopiczko, ks. Marcin Sieńkowski
  Czasopismo naukowe diecezji ełckiej „Studia Ełckie” w dwudziestoletniej służbie nauce i Kościołowi 1999-2018
  A Scientific Journal of the Ełk Diocese “Studia Ełckie” in Twenty Years of Service to Science and the Church 1999-2018
  DOI: 10.32090/SE.210104 - view: pdfFull Text551.98 KB

 • ks. Michał Zybała
  Jordan jako prefiguracja wtajemniczenia chrześcijańskiego. Przykład geografii zbawienia
  The Jordan as a Prefiguration of Christian Initiation. An Example of the Geography of Salvation
  DOI: 10.32090/SE.210105 - view: pdfFull Text471.08 KB

MISCELLANEA

 • Anna Naplocha
  Metaforyczne znaczenie wilka w kontekście samotności i osamotnienia bohaterów utworów „Samotność wilków” Marka Harnego oraz „Pogromcy wilków” Christopha Ransmayra i Martina Pollacka
  The Metaphorical Significance of the Wolf in the Context of the Feeling of Solitude of the Characters of “The Solitude of Wolves” by Marek Harny and “The Wolf Hunter” by Christoph Ransmayr and Martin Pollack
  DOI: 10.32090/SE.210106 - view: pdfFull Text508.72 KB

 • Wisław Jan Wysocki
  Sejny a niepodległość
  Sejny and Independence
  DOI: 10.32090/SE.210107 - view: pdfFull Text383.79 KB

MATERIAŁY / HISTORICAL RESOURCES

 • ks. Wojciech Guzewicz
  Wykaz publikacji ks. prof. dra hab. Wojciecha Guzewicza za lata 2013-2017
  The List of Publications of Fr. Prof. Wojciech Guzewicz in 2013-2017
  view: pdfFull Text410.14 KB

 • ks. Marcin Sieńkowski
  Bibliografia czasopisma naukowego diecezji ełckiej „Studia Ełckie” 1999-2018: artykuły naukowe
  Bibliography of the Scientific Journal of the Ełk Diocese “Studia Ełckie” 1999-2018: Scientific Articles
  view: pdfFull Text522.47 KB

 • ks. Marcin Sieńkowski
  Bibliografia czasopisma naukowego diecezji ełckiej „Studia Ełckie” 1999-2018: materiały, recenzje, sprawozdania, Od Redakcji, miscellanea
  Bibliography of the Scientific Journal of the Ełk Diocese “Studia Ełckie” 1999-2018: Materials, Reviews, Reports, Editorial, Miscellanea
  view: pdfFull Text424.3 KB

SPRAWOZDANIA / REPORTS

 • ks. Tomasz Kopiczko
  Sprawozdanie redaktora naczelnego „Studiów Ełckich” z działalności czasopisma w latach 2016-2018
  view: pdfFull Text199.44 KB

WERSJA PIERWOTNA / PRIMARY VERSION

Flag of PolandInternetowa edycja "Studiów Ełckich" 21 (2019) nr 1 jest wersją pierwotną w stosunku do ich wydania książkowego. Obie wersje zostały sfinansowane przez Diecezję Ełcką.

Flag of United KingdomThe internet edition of Studia Elckie 21 (2019) no. 1 is primary to the paper one. Both editions were sponsored by the Elk Diocese (PL).

 Flag of PolandAktualnie Redakcja przyjmuje zgłoszenia do "Studiów Ełckich" 23 (2021)

adalbertinum

Wydawnictwo Diecezjalne Adalbertinum
Plac Katedralny 1, 19-300 Ełk

Częstotliwość wydań: 1/4
ISSN: 1896-6898 (print) 
ISSN: 2353-1274 (e-wydanie)
DOI: 10.32090

Punktacja MNiSW:
4/2009, 6/2010, 5/2011, 5/2012,
8/2013, 7/2014, 7/2015, 8/2016,
8/2017, 8/2018, 20/2019

Wizyt:

Dziś 1

Miesiąc 497

Ogółem 96883