SE21 2019 2

 

pdfE-BOOK - SE 21/2019 nr 21.85 MB
ISSN 2353-1274 (on-line)


 

 

NAUKI TEOLOGICZNE / THEOLOGICAL SCIENCES

 • Grzegorz Ćwikliński
  Miejsca święte a współczesna sztuka sakralna. Problem właściwej organizacji przestrzeni kultu liturgicznego w ustawodawstwie kościelnym po Soborze Watykańskim II
  Sacred Places and Modern Religious Art. Issues of Organisation of Sacred Space in the Context of Ecclesiastical Law after the Second Vatican Council
  DOI: 10.32090/SE.210208 - view: pdfFull Text382.48 KB

 • ks. Łukasz Kowalski
  Wybrane aspekty usprawiedliwienia i pojednania człowieka z Bogiem według pieśni wielkopostnych ze śpiewnika Siedleckiego
  Selected Aspects of the Reconciliation of Man with God according to the Lent Songs from Siedlecki’s Songbook
  DOI: 10.32090/SE.210209 - view: pdfFull Text418.76 KB

 • Bradford McCall
  Necessary, Kenotically-donated, & Self-giving Love
  DOI: 10.32090/SE.210210 - view: pdfFull Text343.22 KB

 • Kamil Michaluk
  Geneza i funkcjonowanie Ligi Katolickiej w diecezji lubelskiej (1927-1929)
  The Genesis and Functioning of the Catholic League in Diocese of Lublin (1927-1929)
  DOI: 10.32090/SE.210211 - view: pdfFull Text396.21 KB

 • ks. Paweł Zieja SAC
  Piekło według Biblii i nauczania Kościoła katolickiego
  Hell according to the Bible and the Teaching of the Catholic Church
  DOI: 10.32090/SE.210212 - view: pdfFull Text370.14 KB

MISCELLANEA

 • Bartłomiej Borek
  „Próżne nam były Kasandry wołania”. O wybranych inspiracjach antykiem w twórczości Wincentego Korab-Brzozowskiego
  “We couldn’t hear Kassandra’s Calling”. On Selected Inspirations with Antiquity in the Works of Wincent Korab-Brzozowski
  DOI: 10.32090/SE.210213 - view: pdfFull Text421.49 KB

 • Justyna Symber
  Sytuacja dziecka jako świadka w procesie karnym – ochrona prawna dziecka w postępowaniu sądowym
  The Situation of a Child as a Witness in a Criminal Trial – The Legal Protection of a Child in Court Proceedings
  DOI: 10.32090/SE.210214 - view: pdfFull Text351.35 KB

RECENZJE / REVIEWS

 • ks. Marcin Sieńkowski
  Gary Gutting, Wiara i filozofia. Rozmowy współczesnych filozofów o Bogu, przeł. P. Borkowski, Instytut Wydawniczy Pax, Warszawa 2017, ss. 238
  view: pdfFull Text287.47 KB

SPRAWOZDANIA / REPORTS

 • ks. Ryszard Sawicki
  Sprawozdanie z sympozjum naukowego pt. „Osoba i nauczanie św. Jana Pawła II w odbiorze alumnów Wyższego Seminarium Duchownego w Ełku”, Ełk, 27 maja 2019 r.
  view: pdfFull Text215.15 KB

WERSJA PIERWOTNA / PRIMARY VERSION

Flag of PolandInternetowa edycja "Studiów Ełckich" 21 (2019) nr 2 jest wersją pierwotną w stosunku do ich wydania książkowego. Obie wersje zostały sfinansowane przez Diecezję Ełcką.

Flag of United KingdomThe internet edition of Studia Elckie 21 (2019) no. 2 is primary to the paper one. Both editions were sponsored by the Elk Diocese (PL).

 Flag of PolandAktualnie Redakcja przyjmuje zgłoszenia do "Studiów Ełckich" 23 (2021)

adalbertinum

Wydawnictwo Diecezjalne Adalbertinum
Plac Katedralny 1, 19-300 Ełk

Częstotliwość wydań: 1/4
ISSN: 1896-6898 (print) 
ISSN: 2353-1274 (e-wydanie)
DOI: 10.32090

Punktacja MNiSW:
4/2009, 6/2010, 5/2011, 5/2012,
8/2013, 7/2014, 7/2015, 8/2016,
8/2017, 8/2018, 20/2019

Wizyt:

Dziś 27

Miesiąc 496

Ogółem 96882