est 2001

pdfSpis treści

 

Ks. Kazimierz ŁATAK CRL - Z pobytów Prymasa Stefana Wyszyńskiego na ziemi dzisiejszej diecezji ełckiej
pdfKs. K. Łatak, Z pobytów...620.87 KB

Władysław MARKOWSKI - Prymas Stefan Wyszyński wobec przemian politycznych i ustrojowych w Polsce w latach 1948-1981
pdfW. Markowski, Prymas...550.76 KB

Ks. Marian SZCZĘSNY - Znaczenie założeń antropologicznych w nauczaniu społecznym Prymasa Tysiąclecia
pdfZnaczenie założeń antropologicznych...1.26 MB

Ks. Wojciech GUZEWICZ - Zaangażowanie narodowo-polityczne duchowieństwa diecezji łomżyńskiej w latach 1918-1939
pdfKs. W. Guzewicz, Zaangażowanie...1.28 MB

Ks. Witold JEMIELITY - Ksiądz Kazimierz Aleksander Hamerszmit
pdfKs. W. Jemielity, Ksiądz...1.04 MB

Ks. Stanisław JÓŹWIAK - Teologiczny i praktyczny wymiar ojcostwa
pdfKs. S. Jóźwiak, Teologiczny...529.45 KB

Renata FARON, Mikołaj KRASNODĘBSKI - Poezja humanizmu, religii i metanoi. Dwugłos do książki Mieczysława Gogacza "Skrzydła aniołów"
pdfR. Faron, M. Krasnodębski, Poezja...1.29 MB

Ks. Kazimierz ŁATAK CRL - Prepozytury autonomiczne i kongregacje centralistyczne kanoników regularnych w dawnej Polsce
pdfKs. K. Łatak, Prepozytury...1.45 MB

Ks. Wiesław ŁUŻYŃSKI - Funkcja gospodarcza państwa w nauczaniu społecznym Jana Pawła II
pdfKs. W. Łużyński, Funkcja...1020.4 KB

Irena MAKARCZYK - Pastor ełcki Hieronim Malecki (+1583) – drukarz i tłumacz pism ewangelickich w Księstwie Pruskim i jego dorobek translatorski
pdfI. Makarczyk, Pastor...1.52 MB

Ks. Antoni MISIASZEK - Sytuacja osób opuszczających zakład karny
pdfKs. A. Misiaszek, Sytuacja...1.05 MB

Elżbieta OSEWSKA - Rozwój religijności człowieka ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju modlitwy
pdfE. Osewska, Rozwój...1.03 MB

Ks. Sławomir ROPIAK - Treści biblijne w przemówieniach Prymasa Polski Stefana Wyszyńskiego do miłośników muzyki i śpiewu kościelnego
pdfKs. S. Ropiak, Treści...1.17 MB

Ks. Jerzy SIKORA -  Artyzm kazań Prymasa Tysiąclecia
pdfKs. J. Sikora, Artyzm...1.78 MB

Ks. Paweł Bogumił SOBUŚ - Troska o osobistą świętość jako podstawa zaangażowania katolika do aktywności politycznej
pdfKs. P. Sobuś, Troska...970.71 KB

Danuta STANKIEWICZ - Kaznodziejstwo w służbie apostolstwu
pdfD. Stankiewicz, Kaznodziejstwo...1.13 MB

Ks. Marian SZCZĘSNY - Postawy religijne katolików w warunkach diaspory na przykładzie parafii Trójcy Świętej w Pskowie na terenie Rosji (STUDIUM SOCJOLOGICZNE)
pdfKs. M. Szczęsny, Postawy...2.63 MB

Ks. Roman SZEWCZYK - Wymiar pastoralny i ewangelizacyjny I Synodu Diecezji Ełckiej
pdfKs. R. Szewczyk, Wymiar...426.7 KB

Ks. Stanisław URBAŃSKI - Duchowe piękno Maryi znakiem darmowej miłości Boga Ojca
pdfKs. S. Urbański, Duchowe...975.52 KB

Anna ZELLMA - Osobowość jako determinant interakcji społecznych młodzieży w toku katechezy
pdfA. Zellma, Osobowość...828.31 KB

Ks. Zdzisław Żywica - Historia i wartość biblijnego podatku świątynnego
pdfKs. Z. Żywica, Historia...1.06 MB

Recenzje, sprawozdania, wykaz skrótów
pdfEST-2001261.38 KB

ORCID logoDoi 1024x629DOAJ

adalbertinum

   Wydawnictwo Diecezjalne Adalbertinum

   Plac Katedralny 1
   19-300 Ełk

 

e-ISSN 2353-1274

p-ISSN 1896-6896

DOI: 10.32090

Punktacja MEiN

2009 / 4, 2010 / 6, 2011 / 5,
2012 / 5, 2013 / 8, 2014 / 7,
2015 / 7, 2016 / 8, 2017 / 8,
2018 / 8, 2019 / 40, 2020 / 40,
2021 / 40, 2022 / 40, 2023 / 40,
2024 / 40 

Wizyt:

Dziś 1

Miesiąc 1380

Ogółem 148875