SE15 2013 3

 

 

pdfE-BOOK3.4 MB 
ISSN 2353-1274 (on-line)


  

 

FILOZOFIA / PHYLOSOPHY

 • Ks. Łukasz Pałubicki
  Świętego Tomasza z Akwinu możliwy dialog z „nowym ateizmem"
  Saint Thomas Aquinas' Possible Dialogue with the "New Atheism"
  see: pdfFull Text113.54 KB

HISTORIA / HISTORY

 • Ks. Wojciech Guzewicz
  Związki bpa Edwarda Samsela z Kościołem na terenach obecnej Białorusi
  Bishop Edward Samsel's Relations with the Church of the Present Territory of Belarus
  see: pdfSummary5.34 KB; view: pdfFull Text122.16 KB

 • Ks. Marek Jodkowski
  Dzieje katolickiej placówki duszpasterskiej w Gołdapi w XIX i pierwszej połowie XX wieku
  The History of the Catholic Pastoral Institution in Gołdap in the XIX. and the First Half of the XX. Century
  see: pdfSummary30.63 KB; view: pdfFull Text126.18 KB

NAUKA O MEDIACH / COMMUNICATION

 • Janusz Gołota
  „Wspólne Dziedzictwo" jako kronika środowiska polskiego w Krzemieńcu
  Common Heritage („Wspolne Dziedzictwo") as a Chronicle of the Polish Community in Krzemieniec
  see: pdfSummary17.46 KB; view: pdfFull Text139.86 KB

TEOLOGIA / THEOLOGY

 • Ks. Ryszard Sawicki
  Inspiracje tradycji chrześcijańskiej duchowości w praktyce kierownictwa duchowego wolontariusza
  Inspirations of the Tradition of the Christian Spirituality in the Practice of the Spiritual Guidance of a Volunteer
  see: pdfSummary5.03 KB; view: pdfFull Text127.47 KB

 • Ks. Stanisław Strękowski
  Troska o czystość wiary w rodzinie i we wspólnotach eklezjalnych Kapadocji według św. Grzegorza z Nyssy
  The Care for the Purity of Faith in Family and Ecclesial Communities in Cappadocia According to St. Gregory of Nyssa
  see: pdfSummary19.08 KB; view: pdfFull Text171.73 KB

VARIA

 • Krzysztof Cichoń
  O sprytnych sposobach wypatrywania ducha. Przyczynek do ikonografii płynności
  About Clever Ways of Being on the Watch for the Spirit. A Contribution to the Iconography of Liquidity
  see: pdfSummary18.36 KB; view: pdfFull Text1.5 MB

 • Ryszard Skawiński
  Kierunki i formy działania społeczności wiejskiej na przykładzie wniosków składanych do lokalnej grupy działania „Lider w EGO"
  Directions and Forms of the Activity of the Rural Community by the Example of Applications to the Local Action Group "Leader in EGO"
  see: pdfSummary17.73 KB; view: pdfFull Text876.02 KB

MATERIAŁY / HISTORICAL RESOURCES

 • Ks. Wojciech Guzewicz
  Wykaz publikacji ks. prof. dra hab. Wojciecha Guzewicza za lata 1993-2012
  The List of Publications of Fr. Prof. Dr. Hab. Wojciech Guzewicz in 1993-2012
  see: pdfSummary4.46 KB; view: pdfFull Text153.13 KB

RECENZJE I OMÓWIENIA / REVIEWS AND COMMENTARIES

 • Gemeindeleitung durch Laien? Internationale Erfahrungen und Erkenntnisse, red. Michael Böhnke, Thomas Schüller, Regensburg: Verlag Friedrich Pustet, 2011, ss. 355 (rec. ks. Dariusz Lipiec)
  view: pdfFull Text48.9 KB

WERSJA PIERWOTNA / PRIMARY VERSION

Flag of PolandInternetowa edycja "Studiów Ełckich" 15 (2013) nr 3 jest wersją pierwotną w stosunku do ich wydania książkowego. Obie wersje zostały sfinansowane przez Diecezję Ełcką.

Flag of United KingdomThe internet edition of Studia Elckie 15 (2013) no. 3 is primary to the paper one. Both editions were sponsored by the Elk Diocese (PL).

ORCID logoDoi 1024x629DOAJ

adalbertinum

   Wydawnictwo Diecezjalne Adalbertinum

   Plac Katedralny 1
   19-300 Ełk

 

e-ISSN 2353-1274

p-ISSN 1896-6896

DOI: 10.32090

Punktacja MEiN

2009 / 4, 2010 / 6, 2011 / 5,
2012 / 5, 2013 / 8, 2014 / 7,
2015 / 7, 2016 / 8, 2017 / 8,
2018 / 8, 2019 / 40, 2020 / 40,
2021 / 40, 2022 / 40, 2023 / 40,
2024 / 40 

Wizyt:

Dziś 1

Miesiąc 1380

Ogółem 148875