SE15 2013 4

 

 

pdfE-BOOK1.18 MB 
ISSN 2353-1274 (on-line)


  

 

EDUKACJA / EDUCATION

FILOZOFIA / PHYLOSOPHY

 • Paweł Gondek
  Problem rozumienia przyczyny u presokratyków. Przejście od αρχη do αιτια
  The Understanding of Cause by Presocratics. The Transition from αρχη to αιτια
  see: pdfSummary20.3 KB; view: pdfFull Text147.19 KB

 • Peter Mango
  Philosophy and Power in North America: a Brief Introduction
  see: pdfSummary4.86 KB; view: pdfFull Text112.72 KB

HISTORIA / HISTORY

 • Marcin Radziłowicz
  Rozwój organizacyjny Towarzystwa Strażnica za rządów Josepha F. Rutherforda
  The Organizational Development of the Watchtower Society under Joseph F. Rutherford
  see: pdfSummary17.5 KB; view: pdfFull Text111.18 KB

PRAWO / LAW

VARIA

 • Grażyna Kobrzeniecka-Sikorska
  Wokół jednego sztambucha. Echa artystycznej szkoły wileńskiej w środowisku plastycznym Olsztyna
  Around One Diary. Echoes of the Artistic School in Vilnius in the Arty Environment of Olsztyn
  see: pdfSummary16.26 KB; view: pdfFull Text16.26 KB

MATERIAŁY / HISTORICAL RESOURCES

 • Ks. Wojciech Guzewicz
  Wspomnienia bpa Edwarda Samsela z pobytu na Grodzieńszczyźnie od 3 do 8 listopada 1988 roku
  Bishop Edward Samsel's Memoirs of His Visit in the Grodno Area from 3 to 8 November 1988
  see: pdfSummary4.77 KB; view: pdfFull Text130.95 KB

RECENZJE I OMÓWIENIA / REVIEWS AND COMMENTARIES

 • M. Olszewski
  Chwalcie łąki umajone, Wyd. Czarne, Wołowiec 2005, ss. 132 (rec. Ks. Marek Truszczyński)
  view: pdfFull Text117.33 KB

WERSJA PIERWOTNA / PRIMARY VERSION

Flag of PolandInternetowa edycja "Studiów Ełckich" 15 (2013) nr 4 jest wersją pierwotną w stosunku do ich wydania książkowego. Obie wersje zostały sfinansowane przez Diecezję Ełcką.

Flag of United KingdomThe internet edition of Studia Elckie 15 (2013) no. 4 is primary to the paper one. Both editions were sponsored by the Elk Diocese (PL).

ORCID logoDoi 1024x629DOAJ

adalbertinum

   Wydawnictwo Diecezjalne Adalbertinum

   Plac Katedralny 1
   19-300 Ełk

 

e-ISSN 2353-1274

p-ISSN 1896-6896

DOI: 10.32090

Punktacja MEiN

2009 / 4, 2010 / 6, 2011 / 5,
2012 / 5, 2013 / 8, 2014 / 7,
2015 / 7, 2016 / 8, 2017 / 8,
2018 / 8, 2019 / 40, 2020 / 40,
2021 / 40, 2022 / 40, 2023 / 40,
2024 / 40 

Wizyt:

Dziś 1

Miesiąc 1380

Ogółem 148875