SE15 2013 1

 

 

pdfE-BOOK1.1 MB
ISSN 2353-1274 (on-line)


  

 

FILOZOFIA / PHILOSOPHY

 HISTORIA / HISTORY

 • Maria Rółkowska
  O Rzeczpospolitej Sztabińskiej, historii i pracy duszpasterskiej – wspomnienia księdza Jakuba Rółkowskiego jako dokument czasów
  On the Republic of Sztabin, History and Priestly Work – the Memoirs of Father Jakub Rolkowski as the Document of his Times
  see: pdfSummary17.32 KB; view: pdfFull Text94.45 KB

PRAWO / LAW

TEOLOGIA / THEOLOGY

 • Ks. Grzegorz M. Baran
  „Boże Moce" w obronie narodu żydowskiego w świetle Ksiąg Machabejskich
  „God's Powers" in the Defense of the Jewish People in the Light of the Books of Maccabees
  see: pdfSummary6.04 KB; view: pdfFull Text220.83 KB

 • Urbano Ferrer
  Sobreelevación de la solidaridad a Cuerpo de Cristo
  The Increase of Solidarity into the Body of Christ
  see: pdfSummary4.78 KB; view: pdfFull Text62.7 KB

 • Ks. Jacek Wojda
  Czas jako droga konieczna i powszechna między Bogiem a człowiekiem
  Time as a Necessary and Common Path between God and Man
  see: pdfSummary4.79 KB; view: pdfFull Text240.12 KB

RECENZJE I OMÓWIENIA / REVIEWS AND COMMENTARIES

 • A. Buchanan
  Better than human. The Promise and Perils of Enhancing Ourselves, Oxford: Oxford University Press, 2011, ss. 199 (rec. Ks. Marcin Ferdynus)
  view: pdfFull Text75.46 KB

 • Schematyzm diecezji ełckiej 2012. Stan z 15 września 2012 r. w roku Jubileuszu XX-lecia istnienia diecezji ełckiej, red. A. Skowroński i in., Ełk 2012, ss. 828 (rec. Ks. Wojciech Guzewicz)
  view: pdfFull Text100.76 KB

SPRAWOZDANIA / REPORTS

 • Ks. Dariusz Lipiec
  Sprawozdanie z międzynarodowego sympozjum „Christliche Identität in Europa auf dem Prüfstand Pastoraltheologische Begegnungen: Horizonte und Optionen", Praga 19-22 marca 2013 r.
  view: pdfFull Text61.98 KB

WERSJA PIERWOTNA / PRIMARY VERSION

Flag of PolandInternetowa edycja "Studiów Ełckich" 15 (2013) nr 1 jest wersją pierwotną w stosunku do ich wydania książkowego. Obie wersje zostały sfinansowane przez Diecezję Ełcką.

Flag of United KingdomThe internet edition of Studia Elckie 15 (2013) no. 1 is primary to the paper one. Both editions were sponsored by the Elk Diocese (PL).

ORCID logoDoi 1024x629DOAJ

adalbertinum

   Wydawnictwo Diecezjalne Adalbertinum

   Plac Katedralny 1
   19-300 Ełk

 

e-ISSN 2353-1274

p-ISSN 1896-6896

DOI: 10.32090

Punktacja MEiN

2009 / 4, 2010 / 6, 2011 / 5,
2012 / 5, 2013 / 8, 2014 / 7,
2015 / 7, 2016 / 8, 2017 / 8,
2018 / 8, 2019 / 40, 2020 / 40,
2021 / 40, 2022 / 40, 2023 / 40,
2024 / 40 

Wizyt:

Dziś 38

Miesiąc 1204

Ogółem 152534