SE15 2013 2

 

 

pdfE-BOOK4.82 MB 
ISSN 2353-1274 (on-line)


  

 

HISTORIA / HISTORY

 • Ks. Marek Truszczyński
  Stosunki państwo-Kościół w PRL w latach 1957-1961. Ujęcie analityczne
  Relations Between State and Church in Poland in 1957-1961. An Analytical Approach
  see: pdfSummary17.73 KB; view: pdfFull Text180.82 KB

NAUKA O MEDIACH / COMMUNICATION

 • Ks. Wojciech Guzewicz, Natalia Józefowicz
  Przygotowanie do małżeństwa w świetle prasy młodzieżowej w Polsce w latach 2006-2010
  The Preparation for Marriage in the Light of the Youth Press in Poland in 2006-2010
  see: pdfSummary6.63 KB; view: pdfFull Text191.83 KB

PRAWO / LAW

 • Dariusz Charko
  Praktyka stosowania środków zapobiegawczych w polskich prokuraturach apelacyjnych w latach 2007-2010
  The Practice of Using Preventive Means in the Polish Prosecutor's Offices of Appeal in 2007-2010
  see: pdfSummary5.17 KB; view: pdfFull Text440.82 KB

TEOLOGIA / THEOLOGY

 • Ks. Piotr Kaczmarek
  Jezus i Jego Krzyż – rozważania na marginesie myśli teologicznej Josepha Ratzingera
  Jesus and His Cross – Some Thoughts Around the Theological Thought of Joseph Ratzinger
  see: pdfSummary16.07 KB; view: pdfFull Text139.09 KB

 • Ks. Wojciech Turowski
  Rekolekcje szkolne ewangelizacją młodzieży
  School Retreats as a Youth Evangelization
  see: pdfSummary4.97 KB; view: pdfFull Text136.94 KB

VARIA

 • Jowita Jagla
  Apteka jako alegoryczny obraz świata. XVII-wieczne malowidła z klasztoru pijarów w Rzeszowie
  Pharmacy as an Allegorical Picture of the World. 17th-Century Paintings of the Piarist Monastery in Rzeszow
  see: pdfSummary18.2 KB; view: pdfFull Text3.47 MB

RECENZJE I OMÓWIENIA / REVIEWS AND COMMENTARIES

 • M. Radziłowicz
  Ełcki samorząd miejski w latach 1990-2010 (rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem ks. dr. hab. Wojciecha Guzewicza, prof. UWM) (rec. Ks. Stanisław Strękowski)
  view: pdfFull Text99.12 KB

SPRAWOZDANIA / REPORTS

 • Ks. Piotr Kaczmarek
  Sprawozdanie z sympozjum naukowego „Wiara i Kultura. Razem czy osobno?" zorganizowanego przez Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie – Warszawa, 13 kwietnia 2013 r.
  view: pdfFull Text79.72 KB
 • Ks. Marcin Sieńkowski
  Sprawozdanie z sympozjum naukowego „Przepowiadanie. Od starożytności do współczesności" – Ełk, 30 stycznia 2013 r.
  view: pdfFull Text75.16 KB

WERSJA PIERWOTNA / PRIMARY VERSION

Flag of PolandInternetowa edycja "Studiów Ełckich" 15 (2013) nr 2 jest wersją pierwotną w stosunku do ich wydania książkowego. Obie wersje zostały sfinansowane przez Diecezję Ełcką.

Flag of United KingdomThe internet edition of Studia Elckie 15 (2013) no. 2 is primary to the paper one. Both editions were sponsored by the Elk Diocese (PL).

ORCID logoDoi 1024x629DOAJ

adalbertinum

   Wydawnictwo Diecezjalne Adalbertinum

   Plac Katedralny 1
   19-300 Ełk

 

e-ISSN 2353-1274

p-ISSN 1896-6896

DOI: 10.32090

Punktacja MEiN

2009 / 4, 2010 / 6, 2011 / 5,
2012 / 5, 2013 / 8, 2014 / 7,
2015 / 7, 2016 / 8, 2017 / 8,
2018 / 8, 2019 / 40, 2020 / 40,
2021 / 40, 2022 / 40, 2023 / 40,
2024 / 40 

Wizyt:

Dziś 23

Miesiąc 1435

Ogółem 148930