SE17 2015 3

 

 

pdfE-BOOK2.58 MB
ISSN 2353-1274 (on-line)


 

 

HISTORIA / HISTORY

 • A. Drozdek
  Pojęcie i istota piastowskiego cła
  The concept and essence of the piast duty
  view: pdfFull Text379.96 KB

 • S. Kuprjaniuk
  Problemy z klasyfikacją obiektów małej architektury na przykładzie pomnika wojennego w Długoborze
  Problems of the classification of small architecture based on the war memorial in Długobór
  view: pdfFull Text370.29 KB

 • s. M. Łukawska
  Kształtowanie się stroju zakonnego w początkach monastycyzmu w Europie (IV-X w.). Recepcja form ubiorów świeckich. Cz. II
  The development of monastic garments in early monasticism in Europe (IVTH-XTH centuries). Adaptation of secular forms of clothing. Part 2
  view: pdfFull Text966.23 KB

 • B. Sapała
  Organisierte Erinnerung. Ein Beitrag zu Entstehungsgeschichte und Funktionen der Kriegschronik der Provinz Ostpreussen
  Organized memory. History and function of the war chronicle of east Prussia
  view: pdfFull Text366.84 KB

TEOLOGIA / THEOLOGY

 • ks. J. M. Nogowski
  Realizacja miłosierdzia Bożego w działalności Caritas
  Exercise of the Godʼs mercy in the Caritas activity
  view: pdfFull Text427.19 KB

 • ks. T. Szałanda
  Faustynie Kowalskiej i Anneliese Michel objawienie diabelskie. Pomiędzy uznanym i nieuznanym (wciąż) doświadczeniem mocy zła osobowego.
  The demonic revelation to Faustina Kowalska and Anneliese Michel. Between the acknowledged and the (still) unacknowledged experience of the power of personal evil
  view: pdfFull Text435.41 KB

 • ks. Z. Żywica

  Kryzys powołania proroka Eliasza

  The crisis of prophet Elijah appointment


  iew: pdfFull Text463.99 KB

MATERIAŁY / HISTORICAL RESOURCES

 • ks. W. Guzewicz
  Wspomnienia biskupa Edwarda Samsela z pielgrzymki do Ziemi Świętej (31 III – 13 IV 1989)
  Bishop Edward Samsel’s memories of pilgrimage to the Holy Land (31 march – 13 april 1989)
  view: pdfFull Text362.26 KB

RECENZJE I OMÓWIENIA / REVIEWS AND COMMENTARIES

 • Ł. Moćkun
  Wojciech Guzewicz, Leksykon prasy katolickiej diecezji ełckiej, Ełk 2015, wyd. Adalbertinum, ss. 184.
  view: pdfFull Text335.71 KB

SPRAWOZDANIA / REPORTS

 • ks. K. Smykowski
  Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej pt. „Tożsamość płciowa i transseksualizm: Fakty i kontrowersje. Perspektywa interdyscyplinarna”. Opole, 7 listopada 2015 r.
  view: pdfFull Text295.34 KB

WERSJA PIERWOTNA / PRIMARY VERSION

Flag of PolandInternetowa edycja "Studiów Ełckich" 17 (2015) nr 3 jest wersją pierwotną w stosunku do ich wydania książkowego. Obie wersje zostały sfinansowane przez Diecezję Ełcką.

Flag of United KingdomThe internet edition of Studia Elckie 17 (2015) no. 3 is primary to the paper one. Both editions were sponsored by the Elk Diocese (PL).

ORCID logoDoi 1024x629DOAJ

adalbertinum

   Wydawnictwo Diecezjalne Adalbertinum

   Plac Katedralny 1
   19-300 Ełk

 

e-ISSN 2353-1274

p-ISSN 1896-6896

DOI: 10.32090

Punktacja MEiN

2009 / 4, 2010 / 6, 2011 / 5,
2012 / 5, 2013 / 8, 2014 / 7,
2015 / 7, 2016 / 8, 2017 / 8,
2018 / 8, 2019 / 40, 2020 / 40,
2021 / 40, 2022 / 40, 2023 / 40,
2024 / 40 

Wizyt:

Dziś 27

Miesiąc 1439

Ogółem 148934