SE17 2015 4

 

 

pdfE-BOOK1.67 MB
ISSN 2353-1274 (on-line)


 

 

FILOZOFIA / PHILOSOPHY

 • ks. P. Mrzygłód
  W kierunku realistycznej metafizyki wartości – przyczynek do dyskusji
  Towards a realist metaphysics of value – a point in discussion
  view: pdfFull Text445.93 KB

LITERATUROZNAWSTWO / LITERARY

 • K. Gieba
  Między oswajaniem a swojskością. Ziemie Zachodnie w opowiadaniach Zygmunta Trziszki
  Between taming and homeliness. The Western Lands in the stories of Zygmunt Trziszka
  view: pdfFull Text341.52 KB

PRAWO / LAW

 • A. Korzeniewska-Lasota
  Nauczanie etyki prawniczej na studiach prawniczych
  Teaching legal ethics in legal studies
  view: pdfFull Text372.64 KB

VARIA

 • M. Kasprzyk, M. Kudelski
  Konstrukcja tomistycznego ideału wychowania a kultura ponowoczesna
  Construction of Thomistic ideal of upbringing and postmodern culture
  view: pdfFull Text357.38 KB

 • ks. S. Tykarski
  Problemy psychologiczne kobiet jako skutek deficytu obecności ojca w dzieciństwie
  Womenʼs psychological problems as a result of the father deficit in childhood
  view: pdfFull Text396.46 KB

RECENZJE I OMÓWIENIA / REVIEWS AND COMMENTARIES

 • E. Sobocińska
  Polscy (nie)pełnosprawni. Od kompleksowej diagnozy do nowego modelu polityki społecznej, red. B. Gąciarz, S. Rudnicki, wyd. AGH, Kraków 2014, ss. 400
  view: pdfFull Text366.64 KB

 

SPRAWOZDANIA / REPORTS

 • ks. K. Smykowski
  Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Instytut Teologii Moralnej KUL pt. „Oblicza miłosierdzia. Przesłanie moralne Kościoła”, Lublin, 9 grudnia 2015 r.
  view: pdfFull Text278.59 KB


WERSJA PIERWOTNA / PRIMARY VERSION

Flag of PolandInternetowa edycja "Studiów Ełckich" 17 (2015) nr 4 jest wersją pierwotną w stosunku do ich wydania książkowego. Obie wersje zostały sfinansowane przez Diecezję Ełcką.

Flag of United KingdomThe internet edition of Studia Elckie 17 (2015) no. 4 is primary to the paper one. Both editions were sponsored by the Elk Diocese (PL).

ORCID logoDoi 1024x629DOAJ

adalbertinum

   Wydawnictwo Diecezjalne Adalbertinum

   Plac Katedralny 1
   19-300 Ełk

 

e-ISSN 2353-1274

p-ISSN 1896-6896

DOI: 10.32090

Punktacja MEiN

2009 / 4, 2010 / 6, 2011 / 5,
2012 / 5, 2013 / 8, 2014 / 7,
2015 / 7, 2016 / 8, 2017 / 8,
2018 / 8, 2019 / 40, 2020 / 40,
2021 / 40, 2022 / 40, 2023 / 40,
2024 / 40 

Wizyt:

Dziś 40

Miesiąc 988

Ogółem 150123