SE18 2016 3

 

 

pdfE-BOOK1.68 MB
ISSN 2353-1274 (on-line)


 

 

HISTORIA / HISTORY

 • ks. M. Jodkowski
  O nominacji ks. Jana Klemensa Gołaszewskiego na biskupa wigierskiego uwag kilka
  A few remarks on the nomination of Jan Klemens Gołaszewski for the bishop of Wigry
  view: pdfFull Text440.62 KB

LITERATUROZNAWSTWO  / LITTERARY

 • R. Brasse
  Wokół eschatologicznego niepokoju wyrażonego językiem poetyki marzenia w Pieśni nostalgicznej Tadeusza Gajcego
  Thoughts on eschatological concerns expressed in the language of dreams poetics of Pieśń nostalgiczna (The nostalgic song) by Tadeusz Gajcy
  view: pdfFull Text524.94 KB

NAUKA O MEDIACH / COMMUNICATION

 • M. Laskowska, K. Marcyński SAC
  (Im)purity in the media on the basis of the films 50 shades of Grey and Caroline.
  view: pdfFull Text364.37 KB

PRAWO / LAW

 • ks. R. Szewczyk
  Istota i znaczenie działalności Krajowej Rady Sądownictwa
  The nature and the meaning of the activities of the National Council of the Judiciary
  view: pdfFull Text372.99 KB

TEOLOGIA / THEOLOGY

 • ks. K. Smykowski
  Zagrożenia związane z pracą zawodową. Refleksje teologa moralisty
  Dangers connected with professional work. Moral theologian’s reflections
  view: pdfFull Text420.72 KB

 • ks. T. Szałanda
  O strukturach polskiego przepowiadania podczas Eucharystii. Przeszłość – teraźniejszość – przyszłość
  The structures of Polish preaching during the Eucharist. Past – present – future
  view: pdfFull Text447.02 KB

RECENZJE I OMÓWIENIA / REVIEWS AND COMMENTARIES

 • ks. A. Romejko
  M. Miduch, Biografia Boga Ojca, Wydawnictwo WAM, Kraków 2016, ss. 254.
  view: pdfFull Text383.24 KB

SPRAWOZDANIA / REPORTS

 • G. Ćwikliński
  Sprawozdanie z IV Ogólnopolskiej Konferencji Prawa Procesowego „Procedury w sprawach małżeńskich i rodzinnych”
  view: pdfFull Text317.43 KB

 • K. Kowalska
  Report on the project “School in Action” as a part of Erasmus+ School Staff Mobility in the Middle School no. 2 in Elk
  view: pdfFull Text201.23 KB

WERSJA PIERWOTNA / PRIMARY VERSION

Flag of PolandInternetowa edycja "Studiów Ełckich" 18 (2016) nr 3 jest wersją pierwotną w stosunku do ich wydania książkowego. Obie wersje zostały sfinansowane przez Diecezję Ełcką.

Flag of United KingdomThe internet edition of Studia Elckie 18 (2016) no. 3 is primary to the paper one. Both editions were sponsored by the Elk Diocese (PL).

ORCID logoDoi 1024x629DOAJ

adalbertinum

   Wydawnictwo Diecezjalne Adalbertinum

   Plac Katedralny 1
   19-300 Ełk

 

e-ISSN 2353-1274

p-ISSN 1896-6896

DOI: 10.32090

Punktacja MEiN

2009 / 4, 2010 / 6, 2011 / 5,
2012 / 5, 2013 / 8, 2014 / 7,
2015 / 7, 2016 / 8, 2017 / 8,
2018 / 8, 2019 / 40, 2020 / 40,
2021 / 40, 2022 / 40, 2023 / 40,
2024 / 40 

Wizyt:

Dziś 35

Miesiąc 1201

Ogółem 152531