SE18 2016 4

 

 

pdfE-BOOK1.99 MB
ISSN 2353-1274 (on-line)


 

 

EDUKACJA / EDUCATION

 • A. Gilewska
  Obraz Stanów Zjednoczonych i ich mieszkańców konstruowany przez polskie dzieci (na podstawie badań ankietowych w szkole podstawowej w Ełku)
  The image of the United States and its inhabitants as constructed by young Poles (based on the surveys conducted in a primary school in Elk)
  view: pdfFull Text382.72 KB

FILOZOFIA / PHILOSOPHY

 • ks. S. Biały
  Idea zrównoważonego rozwoju w świetle zasady „złotego środka”: uwagi teoretyczne i praktyczne
  The idea of sustainable development in the light of the rule of the “golden mean”: theoretical and practical remarks
  view: pdfFull Text416.74 KB

HISTORIA / HISTORY

 • Ł. Faszcza
  Stan finansowo-majątkowy probostwa w Bargłowie Kościelnym w dobie Królestwa Polskiego
  The finance and property state of the parish in Bargłów Kościelny in the era of the Polish Kingdom
  view: pdfFull Text416.84 KB

 • ks. A. Kopiczko
  Kościół i parafia we Wrzesinie w świetle protokołów powizytacyjnych z drugiej połowy XVI wieku
  The church and parish in Wrzesina in the light of the post-visitation protocols from the second half the 16th century
  view: pdfFull Text343.05 KB

LITERATUROZNAWSTWO  / LITTERARY

 • K. Krysińska
  Kreacja Boga i jego wyznawcy w poezji Zygmunta Marka Piechockiego z tomu Moje herezje
  The creation of God and his follower in Sigmund Marek Piechocki’s poetry in his volume “My heresies”
  view: pdfFull Text441.19 KB

TEOLOGIA / THEOLOGY

 • A. Rayzacher-Majewska
  Prawda i miłosierdzie w katechezie młodzieży
  Truth and mercy in youth catechesis
  view: pdfFull Text417.28 KB

 • ks. E. Wiszowaty
  Dzień Pański jako determinanta przepowiadania homilijnego
  Lordʼs Day as a determinant of preaching a homily
  view: pdfFull Text434.70 KB

 • ks. P. Zięba
  Zaangażowanie Kościoła katolickiego w pomoc ofiarom konfliktów zbrojnych (na przykładzie wsparcia rodzin na Ukrainie oraz ewakuowanych do Polski)
  The involvement of the Catholic Church in providing help to the victims of armed conflicts (a case study of the support provided for families in Ukraine and those evacuated to Poland)
  view: pdfFull Text444.55 KB

RECENZJE I OMÓWIENIA / REVIEWS AND COMMENTARIES

 • ks. A. Romejko
  M. Miduch, Biografia Ducha Świętego, Wydawnictwo WAM, Kraków 2015, ss. 299
  view: pdfFull Text387.43 KB

 • ks. M. Sieńkowski
  K. Tyszka, Samotność duszy. Dziedzictwo wiary i rozumu w (po)nowoczesności, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2014, ss. 280
  view: pdfFull Text350.03 KB 

WERSJA PIERWOTNA / PRIMARY VERSION

Flag of PolandInternetowa edycja "Studiów Ełckich" 18 (2016) nr 4 jest wersją pierwotną w stosunku do ich wydania książkowego. Obie wersje zostały sfinansowane przez Diecezję Ełcką.

Flag of United KingdomThe internet edition of Studia Elckie 18 (2016) no. 4 is primary to the paper one. Both editions were sponsored by the Elk Diocese (PL).

ORCID logoDoi 1024x629DOAJ

adalbertinum

   Wydawnictwo Diecezjalne Adalbertinum

   Plac Katedralny 1
   19-300 Ełk

 

e-ISSN 2353-1274

p-ISSN 1896-6896

DOI: 10.32090

Punktacja MEiN

2009 / 4, 2010 / 6, 2011 / 5,
2012 / 5, 2013 / 8, 2014 / 7,
2015 / 7, 2016 / 8, 2017 / 8,
2018 / 8, 2019 / 40, 2020 / 40,
2021 / 40, 2022 / 40, 2023 / 40,
2024 / 40 

Wizyt:

Dziś 28

Miesiąc 1440

Ogółem 148935