SE19 2017 1

 

 

pdfE-BOOK1.98 MB
ISSN 2353-1274 (on-line)


 

 

FILOZOFIA / PHILOSOPHY

 • ks. K. Jasiński
  Czy żyjemy w państwie po-suwerennym? / Do we live in a post-sovereign state?
  view: pdfFull Text410.54 KB

 • B. McCall
  Thomistic personalism in dialogue with modern depictions of kenosis
  view: pdfFull Text452.85 KB

PRAWO / LAW

 • A. Drozdek
  Różnice i podobieństwa pomiędzy cłem a podatkiem jako daninami publicznymi pobieranymi w międzynarodowym obrocie towarowym – wybrane zagadnienia
  Differences and similarities between custom and tax as public levies collected in the international trade in goods – selected issues
  view: pdfFull Text370.81 KB

TEOLOGIA / THEOLOGY

 • ks. R. Sawicki
  Początki kultu św. Stanisława Papczyńskiego w Ełku / Beginnings of the cult of St. Stanislaw Papczynski in Elk.
  view: pdfFull Text467.12 KB

 • S. Sperling
  Tajemnica Antychrysta. Refleksja nad zagadnieniem od epoki ojców kościoła do czasów współczesnych
  The mystery of Antichrist. A reflection on the issue from the church fathers to modern times
  view: pdfFull Text361.68 KB

VARIA

 • M. Błąd, ks. P. Kaczmarek
  Interdyscyplinarne spojrzenie na czas – między ekonomią a teologią
  An interdisciplinary approach to time – between economics and theology
 • view: pdfFull Text412.82 KB

 

MATERIAŁY / HISTORICAL RESOURCES

 • ks. W. Guzewicz
  Organizacja, przewodniczenie oraz udział w sympozjach i konferencjach naukowych ks. Wojciecha Guzewicza w latach 2001-2016
  Organization, chairmanship and participation in scientific symposiums and conferences of Rev. Wojciech Guzewicz in 2001-2016
 • view: pdfFull Text375.83 KB

RECENZJE I OMÓWIENIA / REVIEWS AND COMMENTARIES

 • ks. P. Kaczmarek
  M. Heller, Bóg i geometria. Gdy przestrzeń była Bogiem, Copernicus Center Press, Kraków 2016, ss. 311
  view: pdfFull Text338.06 KB

SPRAWOZDANIA / REPORTS

 • ks. R. Sawicki
  Sprawozdanie z sympozjum naukowego pt. „Od kleryka do kapłana. Panorama formacji seminaryjnej”, Ełk, 18 lutego 2017 r.
  view: pdfFull Text211.83 KB

 


WERSJA PIERWOTNA / PRIMARY VERSION

Flag of PolandInternetowa edycja "Studiów Ełckich" 19 (2017) nr 1 jest wersją pierwotną w stosunku do ich wydania książkowego. Obie wersje zostały sfinansowane przez Diecezję Ełcką.

Flag of United KingdomThe internet edition of Studia Elckie 19 (2017) no. 1 is primary to the paper one. Both editions were sponsored by the Elk Diocese (PL).

ORCID logoDoi 1024x629DOAJ

adalbertinum

   Wydawnictwo Diecezjalne Adalbertinum

   Plac Katedralny 1
   19-300 Ełk

 

e-ISSN 2353-1274

p-ISSN 1896-6896

DOI: 10.32090

Punktacja MEiN

2009 / 4, 2010 / 6, 2011 / 5,
2012 / 5, 2013 / 8, 2014 / 7,
2015 / 7, 2016 / 8, 2017 / 8,
2018 / 8, 2019 / 40, 2020 / 40,
2021 / 40, 2022 / 40, 2023 / 40,
2024 / 40 

Wizyt:

Dziś 41

Miesiąc 1207

Ogółem 152537