SE19 2017 2

 

 

pdfE-BOOK2.14 MB
ISSN 2353-1274 (on-line)


 

 

FILOZOFIA / PHILOSOPHY

 • Z. Orbik
  Zagadnienie stosunku rozumu i wiary w encyklice Fides et ratio
  The problem of the relation of faith and reason in the encyclical Fides et ratio
  view: pdfFull Text355.12 KB

HISTORIA / HISTORY

 • ks. L. Krzyżak
  Nauczanie prawa kanonicznego w seminarium duchownym w Przemyślu – zarys problematyki
  The teaching of canon law at the seminary in Przemyśl – the outline of the problem
  view: pdfFull Text429.85 KB

 • K. Michaluk
  Kariera ks. Józefa Kazimierza Kossakowskiego po upadku konfederacji barskiej
  The career of Józef Kazimierz Kossakowski after the defeat of the Bar Confederation
  view: pdfFull Text416.94 KB

PRAWO / LAW

 • ks. T. Karpeta
  Wpływ opinii biegłych badających domniemany cud na podjęcie decyzji biskupa diecezjalnego o wszczęciu postępowania kanonizacyjnego
  The influence of the opinion of the experts examining the alleged miracle on making the decision by the diocesan bishop to initiate canonization proceedings
  view: pdfFull Text416.74 KB

 • A. Moś
  Działalność Papieskiej Komisji ds. Kościelnych Dóbr Kultury
  The activity of the Pontifical Commission for Cultural Heritage of the Church
  view: pdfFull Text352.6 KB

TEOLOGIA / THEOLOGY

 • ks. G. Karwowski
  Męka Chrystusa w śpiewach Wielkiego Piątku
  The passion of Christ in Good Friday songs
  view: pdfFull Text373.86 KB

 • ks. R. Sawicki
  Apostolat maryjny i eschatyczny jako dominanta duszpasterskiego charyzmatu św. Stanisława Papczyńskiego (1631-1701)
  Marian and eschatic apostolate as the dominant characteristic of the pastoral charisma of saint Stanislaus Papczynski (1631-1701)
  view: pdfFull Text385.24 KB

MATERIAŁY / HISTORICAL RESOURCES

 • ks. W. Guzewicz
  Zmiany administracyjne w diecezji ełckiej w latach 1992-2017 w odniesieniu do stanowisk proboszczów
  Administrative changes of parish priests in the diocese of Ełk in the years 1992-2017
  view: pdfFull Text401.11 KB

 

 • ks. W. Guzewicz
  Zmiany administracyjne w diecezji ełckiej w latach 1992-2017. Stanowiska wikariuszy
  Administrative changes of parish priests in the diocese of Ełk in the years 1992-2017
  view: pdfFull Text378.59 KB

WERSJA PIERWOTNA / PRIMARY VERSION

Flag of PolandInternetowa edycja "Studiów Ełckich" 19 (2017) nr 2 jest wersją pierwotną w stosunku do ich wydania książkowego. Obie wersje zostały sfinansowane przez Diecezję Ełcką.

Flag of United KingdomThe internet edition of Studia Elckie 19 (2017) no. 2 is primary to the paper one. Both editions were sponsored by the Elk Diocese (PL).

ORCID logoDoi 1024x629DOAJ

adalbertinum

   Wydawnictwo Diecezjalne Adalbertinum

   Plac Katedralny 1
   19-300 Ełk

 

e-ISSN 2353-1274

p-ISSN 1896-6896

DOI: 10.32090

Punktacja MEiN

2009 / 4, 2010 / 6, 2011 / 5,
2012 / 5, 2013 / 8, 2014 / 7,
2015 / 7, 2016 / 8, 2017 / 8,
2018 / 8, 2019 / 40, 2020 / 40,
2021 / 40, 2022 / 40, 2023 / 40,
2024 / 40 

Wizyt:

Dziś 27

Miesiąc 1439

Ogółem 148934