SE19 2017 4

 

 

pdfE-BOOK2.02 MB
ISSN 2353-1274 (on-line)


 

 

FILOZOFIA / PHILOSOPHY

 • ks. K. Smykowski
  Inspiracje i metoda filozoficzna w teologii Hansa Ursa von Balthasara
  Inspirations and method of Hans Urs von Balthasar’s philosophy
  view: pdfFull Text343.13 KB

HISTORIA / HISTORY

 • ks. M. Jodkowski
  Geneza erygowania parafii ewangelickiej w Rogiedlach na początku XX wieku
  Genesis of the foundation of the Evangelical parish in Rogiedle at the beginning of the 20th century
  view: pdfFull Text543.01 KB

 • ks. A. Kopiczko
  Archiwa kościelne na ziemiach zachodnich i północnych a badania regionalne
  Church archives in the western and northern territory and regional research
  view: pdfFull Text385.59 KB

TEOLOGIA / THEOLOGY

 • P. W. Kosiak
  Pascha Jezusa Chrystusa
  The passover of Jesus Christ
  view: pdfFull Text460.43 KB

 • ks. A. J. Najda
  Rodzina miejscem rozpoznania i dojrzewania powołania
  The family as the place of discernment and maturation of vocation
  view: pdfText Full413.19 KB

 • M. Olczyk, M. Król
  Świeckość może być święta – przykłady Marianny Biernackiej i Stanisławy Leszczyńskiej
  Secularity may be saint on Marianna Biernacka and Stanislawa Leszczynskaʼ examples
  view: pdfFull Text344.28 KB

 • ks. A. Romejko
  Kwestia przemocy i terroryzmu w nauczaniu papieża Franciszka
  The issue of violence and terrorism in the teaching of Pope Francis
  view: pdfFull Text395.55 KB

WERSJA PIERWOTNA / PRIMARY VERSION

Flag of PolandInternetowa edycja "Studiów Ełckich" 19 (2017) nr 4 jest wersją pierwotną w stosunku do ich wydania książkowego. Obie wersje zostały sfinansowane przez Diecezję Ełcką.

Flag of United KingdomThe internet edition of Studia Elckie 19 (2017) no. 4 is primary to the paper one. Both editions were sponsored by the Elk Diocese (PL).

ORCID logoDoi 1024x629DOAJ

adalbertinum

   Wydawnictwo Diecezjalne Adalbertinum

   Plac Katedralny 1
   19-300 Ełk

 

e-ISSN 2353-1274

p-ISSN 1896-6896

DOI: 10.32090

Punktacja MEiN

2009 / 4, 2010 / 6, 2011 / 5,
2012 / 5, 2013 / 8, 2014 / 7,
2015 / 7, 2016 / 8, 2017 / 8,
2018 / 8, 2019 / 40, 2020 / 40,
2021 / 40, 2022 / 40, 2023 / 40,
2024 / 40 

Wizyt:

Dziś 38

Miesiąc 1204

Ogółem 152534