studia elckie 200px

 

 

pdfE-BOOK nr specjalny3.9 MB
ISSN 2353-1274 (on-line)


  

Sympozjum naukowe
„Życie konsekrowane w diecezji ełckiej i perspektywy jego rozwoju”

2 lutego 2017 r. – Centrum Administracyjno-Pastoralne w Ełku

 • s. A. J. Kalinowska OSB
  Wspólnotowe i indywidualne formy życia konsekrowanego w Jubileuszowym Roku 25-lecia diecezji ełckiej (rys historyczny)
  Communal and individual forms of consecrated life in the 25 Year Jubilee of the Ełk Diocese (historical outline)
  view: pdfFull Text352.19 KB

 • ks. J. Stefański
  Kierunki rozwoju życia konsekrowanego – wizja przyszłości
  Developments of consecrated life – vision of the future
  view: pdfFull Text357.33 KB

V Interdyscyplinarny Dzień św. Tomasza z Akwinu
„Od kleryka do kapłana. Panorama formacji seminaryjnej”

18 lutego 2017 r. – Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Ełckiej

 • ks. S. Adamiak
  Formy przygotowania do kapłaństwa na przestrzeni wieków
  Forms of preparation to priesthood throughout the ages
  view: pdfFull Text339.19 KB

 • ks. S. Urbański
  Rozwój świętości kapłana poprzez formację permanentną
  The priest’s sainthood development through permanent formation
  view: pdfFull Text366.3 KB

 • s. B. Zarzycka
  Psychologiczne czynniki ułatwiające i utrudniające formację kapłańską
  Psychological aids and hindrances in the priestly formation
  view: pdfFull Text343.25 KB

 • ks. J. Węcławik SVD
  Ofiara w życiu kapłana na przykładzie drogi do świętości bł. ks. Władysława Bukowińskiego
  Sacrifice in the priestʼs life in the road to holiness of blessed Fr. Władysław Bukowiński
  view: pdfFull Text556.74 KB

 • ks. A. Skowroński
  Analiza współczesnego i poszukiwanie przyszłego modelu formacji do kapłaństwa w WSD w Ełku
  The analysis of the contemporary model and the search for a future model of the priestly formation in the Theological Seminary in Ełk
  view: pdfFull Text532.97 KB

Sympozjum naukowe
„W kalejdoskopie wyzwań duszpasterskich: parafia – rodzina – młodzież”

25 marca 2017 r. – Ełckie Centrum Kultury

 • ks. W. Guzewicz
  Historia diecezji ełckiej w latach 1992-2017 (wybrane zagadnienia)
  History of the diocese of Ełk in the years 1992-2017 (selected issues)
  view: pdfFull Text355.38 KB

 • ks. J. Grzybowski
  Emancypacja, cyfrowy świat i obiektywna prawda. Refleksje nad ostatnim ćwierćwieczem Polski i Kościoła
  Emancipation, digital world, and objective truth. Reflecting on the last quarter-century of changes in Poland and the Church
  view: pdfFull Text465.13 KB

 • ks. A. Skreczko
  Rodzicielstwo jako wspólne zadanie rodziny i Kościoła
  Parenthood as a shared responsibility of the family and the Church
  view: pdfFull Text522.02 KB

 • A. Zellma
  Innowacyjne inicjatywy pedagogiczne w środowisku szkolnym i parafialnym
  Innovative pedagogic initiatives at school and in parish circles
  view: pdfFull Text409.93 KB

Sympozjum naukowe
„25 lat Caritas Diecezji Ełckiej”

9 września 2017 r. – Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku (Filia w Ełku)

 • ks. R. Sawicki
  Na peryferiach ubóstwa. Posługa charytatywna Caritas Diecezji Ełckiej w latach 1992-2017
  On the periphery of poverty. The Ełk Diocese’s Caritas charitable service in 1992-2017
  view: pdfFull Text494.25 KB

 • ks. Z. Sobolewski
  „Caritas Christi urget nos” (2 Kor 5, 14) – duchowość caritas
  “Caritas Christi urget nos” (2 Cor 5, 14) – A spirituality of caritas
  view: pdfFull Text467.28 KB

 • ks. J. K. Przybyłowski
  Caritas dla przyszłości. Wyzwania i szanse kościelnej działalności charytatywnej
  Caritas for the future. Challenges and opportunities for the Church’s charity
  view: pdfFull Text535.42 KB

 


WERSJA PIERWOTNA / PRIMARY VERSION

Flag of PolandInternetowa edycja "Studiów Ełckich" 19 (2017) nr specjalny jest wersją pierwotną w stosunku do ich wydania książkowego. Obie wersje zostały sfinansowane przez Diecezję Ełcką.

Flag of United KingdomThe internet edition of Studia Elckie 19 (2017) special number is primary to the paper one. Both editions were sponsored by the Elk Diocese (PL).

ORCID logoDoi 1024x629DOAJ

adalbertinum

   Wydawnictwo Diecezjalne Adalbertinum

   Plac Katedralny 1
   19-300 Ełk

 

e-ISSN 2353-1274

p-ISSN 1896-6896

DOI: 10.32090

Punktacja MEiN

2009 / 4, 2010 / 6, 2011 / 5,
2012 / 5, 2013 / 8, 2014 / 7,
2015 / 7, 2016 / 8, 2017 / 8,
2018 / 8, 2019 / 40, 2020 / 40,
2021 / 40, 2022 / 40, 2023 / 40,
2024 / 40 

Wizyt:

Dziś 23

Miesiąc 1435

Ogółem 148930