SE20 2018 2

 

 

pdfE-BOOK - SE 20/2018 nr 21.87 MB
ISSN 2353-1274 (on-line)


 

 

EDUKACJA / EDUCATION

 • M. Parzyszek
  Czas i przestrzeń a wychowanie. Rozważania na kanwie nauczania papieża Franciszka
  Time and space and education. Reflections based on the teaching of Pope Francis
  view: pdfFull Text371.4 KB

FILOZOFIA / PHILOSOPHY

 • ks. M. Małyga
  Początek religii oraz pierwsze możliwe obrazy Boga w pierwotnym religijnym doświadczeniu człowieka
  The origin of religion and the first possible images of God in man’s primitive religious experience
  view: pdfFull Text425.74 KB

 • ks. W. Wojtyła
  Solidarność w imię rozwoju – rozwój w imię solidarności. Encyklika ‘Sollicitudo rei socialis’ odpowiedzią Jana Pawła II na wyzwania współczesnego świata
  Solidarity in the name of development – development in the name of solidarity. The Encyclical ‘Sollicitudo rei socialis’ as John Paul IIʼs response to the challenges of the modern world
  view: pdfFull Text358.3 KB

HISTORIA / HISTORY

 • ks. W. Guzewicz
  Wkład duchowieństwa diecezji ełckiej w rozwój intelektualny Polski i regionu (cz. 1: Dorobek piśmienniczy)
  The contribution of the Ełk Diocese clergy to the intellectual development of Poland and the region (part 1: Writing works)
  view: pdfFull Text432.74 KB

PRAWO / LAW

 • A. Drozdek
  Istota cła antydumpingowego jako instrumentu prawnofinansowego ochrony gospodarki Unii Europejskiej – wybrane zagadnienia intertemporalne
  The essence of anti-dumping duty as a legal-financial instrument of the European Union economy protection – selected inter-temporal issues
  view: pdfFull Text376.65 KB

 • M. Żołno
  Władza rodzicielska w prawie polskim
  The parental authority in Polish law
  view: pdfFull Text366.59 KB

TEOLOGIA / THEOLOGY

 • H. Kuczyńska
  Duchowość osób świeckich trzeciego tysiąclecia w trojakiej godności i misji Chrystusa
  The spirituality of lay people of the third millennium in the triple dignity and mission of Christ
  view: pdfFull Text380.38 KB

 • ks. R. Sawicki
  Konwent kamedułów wigierskich i jego oddziaływanie religijne, kulturowe i gospodarcze na obszarze dzisiejszej Suwalszczyzny
  Camaldolese monastery in Wigry, its religious, cultural and economic influence to the region of present-day Suwalki region
  view: pdfFull Text502.81 KB

SPRAWOZDANIA / REPORTS

 • ks. R. Sawicki
  Sprawozdanie z sympozjum naukowego pt. „350-lecie przybycia kamedułów nad Wigry – dialog przeszłości z teraźniejszością i przyszłością”. Pokamedulski klasztor w Wigrach, 1 maja 2018 r.
  view: pdfFull Text216.56 KB


WERSJA PIERWOTNA / PRIMARY VERSION

Flag of PolandInternetowa edycja "Studiów Ełckich" 20 (2018) nr 2 jest wersją pierwotną w stosunku do ich wydania książkowego. Obie wersje zostały sfinansowane przez Diecezję Ełcką.

Flag of United KingdomThe internet edition of Studia Elckie 20 (2018) no. 2 is primary to the paper one. Both editions were sponsored by the Elk Diocese (PL).

ORCID logoDoi 1024x629DOAJ

adalbertinum

   Wydawnictwo Diecezjalne Adalbertinum

   Plac Katedralny 1
   19-300 Ełk

 

e-ISSN 2353-1274

p-ISSN 1896-6896

DOI: 10.32090

Punktacja MEiN

2009 / 4, 2010 / 6, 2011 / 5,
2012 / 5, 2013 / 8, 2014 / 7,
2015 / 7, 2016 / 8, 2017 / 8,
2018 / 8, 2019 / 40, 2020 / 40,
2021 / 40, 2022 / 40, 2023 / 40,
2024 / 40 

Wizyt:

Dziś 24

Miesiąc 1436

Ogółem 148931