SE20 2018 3

 

 

pdfE-BOOK - SE 20/2018 nr 31.89 MB
ISSN 2353-1274 (on-line)


 

 

FILOZOFIA / PHILOSOPHY

  • R. Podgórski
    Filozofia personalistyczna Karola Wojtyły a alienacja współczesnego człowieka
    Karol Wojtyła’s personalistic thought and the alienation of the contemporary man
    view: pdfFull Text429.91 KB

  • K. Trombik
    Koncepcja filozofii przyrody według Franciszka Gabryla. Próba rekonstrukcji
    The conception of natural philosophy according to Franciszek Gabryl. A reconstruction attempt
    view: pdfFull Text349.17 KB

HISTORIA / HISTORY

  • ks. W. Guzewicz
    Wkład duchowieństwa diecezji ełckiej w rozwój intelektualny Polski i regionu (cz. 2: Stopnie i tytuły oraz periodyki naukowe)
    The contribution of the Ełk Diocese clergy to the intellectual development of Poland and the region (part 2: Scientific degrees, titles and periodicals)
    view: pdfFull Text340.13 KB
     

LITERATUROZNAWSTWO / LITTERARY

  • R. Brasse
    Gajcy, Bachelard – Kościół w „pamięci marzącej”. Status ontyczny rzeczy jako epifanii osobistych obrazów i wyobrażeń
    Gajcy, Bachelard – the Church in a “dreaming memory”. The ontic status of things as epiphanies of personal images and imaginations
    view: pdfFull Text426.64 KB
     

TEOLOGIA / THEOLOGY

  • D. Adamczyk
    Budowanie jedności w różnorodności – w świetle adhortacji apostolskiej Benedykta XVI Ecclesia in medio oriente
    Building unity in diversity – in Benedict XVI’s apostolic exhortation Ecclesia in medio oriente
    view: pdfFull Text383.73 KB

  • M. Janik
    Związek między ~yhil{a/h'-ynEb. (benê-hä °élöhîm) a ~ylipiN> (nepilîm) w kontekście interpretacji angelologicznej
    The connection between ~yhil{a/h'-ynEb. (benê-hä °élöhîm) and ~ylipiN> (nepilîm) in thecontext of angelological interpretation
    view: pdfFull Text541.37 KB

  • J. Michalczuk
    Wybrane aspekty miłości małżeńskiej w świetle encykliki Benedykta XVI Deus caritas est
    Selected aspects of the conjugal love in the light of Benedict XVI’s encyclical Deus caritas est
    view: pdfFull Text400.81 KB

SPRAWOZDANIA / REPORTS

  • ks. R. Sawicki
    Sprawozdanie z międzynarodowego sympozjum naukowego pt. „Diecezja sejneńska (augustowska)”, Sejny, 1-2 września 2018 r.
    view: pdfFull Text212.89 KB


WERSJA PIERWOTNA / PRIMARY VERSION

Flag of PolandInternetowa edycja "Studiów Ełckich" 20 (2018) nr 3 jest wersją pierwotną w stosunku do ich wydania książkowego. Obie wersje zostały sfinansowane przez Diecezję Ełcką.

Flag of United KingdomThe internet edition of Studia Elckie 20 (2018) no. 3 is primary to the paper one. Both editions were sponsored by the Elk Diocese (PL).

ORCID logoDoi 1024x629DOAJ

adalbertinum

   Wydawnictwo Diecezjalne Adalbertinum

   Plac Katedralny 1
   19-300 Ełk

 

e-ISSN 2353-1274

p-ISSN 1896-6896

DOI: 10.32090

Punktacja MEiN

2009 / 4, 2010 / 6, 2011 / 5,
2012 / 5, 2013 / 8, 2014 / 7,
2015 / 7, 2016 / 8, 2017 / 8,
2018 / 8, 2019 / 40, 2020 / 40,
2021 / 402022 / 40, 2023 / 40

Wizyt:

Dziś 0

Miesiąc 120

Ogółem 126708