SE20 2018 3

 

 

pdfE-BOOK - SE 20/2018 nr 31.89 MB
ISSN 2353-1274 (on-line)


 

 

FILOZOFIA / PHILOSOPHY

 • R. Podgórski
  Filozofia personalistyczna Karola Wojtyły a alienacja współczesnego człowieka
  Karol Wojtyła’s personalistic thought and the alienation of the contemporary man
  view: pdfFull Text429.91 KB

 • K. Trombik
  Koncepcja filozofii przyrody według Franciszka Gabryla. Próba rekonstrukcji
  The conception of natural philosophy according to Franciszek Gabryl. A reconstruction attempt
  view: pdfFull Text349.17 KB

HISTORIA / HISTORY

 • ks. W. Guzewicz
  Wkład duchowieństwa diecezji ełckiej w rozwój intelektualny Polski i regionu (cz. 2: Stopnie i tytuły oraz periodyki naukowe)
  The contribution of the Ełk Diocese clergy to the intellectual development of Poland and the region (part 2: Scientific degrees, titles and periodicals)
  view: pdfFull Text340.13 KB
   

LITERATUROZNAWSTWO / LITTERARY

 • R. Brasse
  Gajcy, Bachelard – Kościół w „pamięci marzącej”. Status ontyczny rzeczy jako epifanii osobistych obrazów i wyobrażeń
  Gajcy, Bachelard – the Church in a “dreaming memory”. The ontic status of things as epiphanies of personal images and imaginations
  view: pdfFull Text426.64 KB
   

TEOLOGIA / THEOLOGY

 • D. Adamczyk
  Budowanie jedności w różnorodności – w świetle adhortacji apostolskiej Benedykta XVI Ecclesia in medio oriente
  Building unity in diversity – in Benedict XVI’s apostolic exhortation Ecclesia in medio oriente
  view: pdfFull Text383.73 KB

 • M. Janik
  Związek między ~yhil{a/h'-ynEb. (benê-hä °élöhîm) a ~ylipiN> (nepilîm) w kontekście interpretacji angelologicznej
  The connection between ~yhil{a/h'-ynEb. (benê-hä °élöhîm) and ~ylipiN> (nepilîm) in thecontext of angelological interpretation
  view: pdfFull Text541.37 KB

 • J. Michalczuk
  Wybrane aspekty miłości małżeńskiej w świetle encykliki Benedykta XVI Deus caritas est
  Selected aspects of the conjugal love in the light of Benedict XVI’s encyclical Deus caritas est
  view: pdfFull Text400.81 KB

SPRAWOZDANIA / REPORTS

 • ks. R. Sawicki
  Sprawozdanie z międzynarodowego sympozjum naukowego pt. „Diecezja sejneńska (augustowska)”, Sejny, 1-2 września 2018 r.
  view: pdfFull Text212.89 KB


WERSJA PIERWOTNA / PRIMARY VERSION

Flag of PolandInternetowa edycja "Studiów Ełckich" 20 (2018) nr 3 jest wersją pierwotną w stosunku do ich wydania książkowego. Obie wersje zostały sfinansowane przez Diecezję Ełcką.

Flag of United KingdomThe internet edition of Studia Elckie 20 (2018) no. 3 is primary to the paper one. Both editions were sponsored by the Elk Diocese (PL).

ORCID logoDoi 1024x629DOAJ

adalbertinum

   Wydawnictwo Diecezjalne Adalbertinum

   Plac Katedralny 1
   19-300 Ełk

 

e-ISSN 2353-1274

p-ISSN 1896-6896

DOI: 10.32090

Punktacja MEiN

2009 / 4, 2010 / 6, 2011 / 5,
2012 / 5, 2013 / 8, 2014 / 7,
2015 / 7, 2016 / 8, 2017 / 8,
2018 / 8, 2019 / 40, 2020 / 40,
2021 / 40, 2022 / 40, 2023 / 40,
2024 / 40 

Wizyt:

Dziś 38

Miesiąc 1204

Ogółem 152534