SE21 2019 2

 

pdfe-book SE 21(2019), nr 2
ISSN 2353-1274 (on-line)


 

 

NAUKI TEOLOGICZNE / THEOLOGICAL SCIENCES

 • Grzegorz Ćwikliński
  Miejsca święte a współczesna sztuka sakralna. Problem właściwej organizacji przestrzeni kultu liturgicznego w ustawodawstwie kościelnym po Soborze Watykańskim II
  Sacred Places and Modern Religious Art. Issues of Organisation of Sacred Space in the Context of Ecclesiastical Law after the Second Vatican Council
  DOI: 10.32090/SE.210208 - view: pdfFull Text

 • ks. Łukasz Kowalski
  Wybrane aspekty usprawiedliwienia i pojednania człowieka z Bogiem według pieśni wielkopostnych ze śpiewnika Siedleckiego
  Selected Aspects of the Reconciliation of Man with God according to the Lent Songs from Siedlecki’s Songbook
  DOI: 10.32090/SE.210209 - view: pdfFull Text

 • Bradford McCall
  Necessary, Kenotically-donated, & Self-giving Love
  DOI: 10.32090/SE.210210 - view: pdfFull Text

 • Kamil Michaluk
  Geneza i funkcjonowanie Ligi Katolickiej w diecezji lubelskiej (1927-1929)
  The Genesis and Functioning of the Catholic League in Diocese of Lublin (1927-1929)
  DOI: 10.32090/SE.210211 - view: pdfFull Text

 • ks. Paweł Zieja SAC
  Piekło według Biblii i nauczania Kościoła katolickiego
  Hell according to the Bible and the Teaching of the Catholic Church
  DOI: 10.32090/SE.210212 - view: pdfFull Text

MISCELLANEA

 • Bartłomiej Borek
  „Próżne nam były Kasandry wołania”. O wybranych inspiracjach antykiem w twórczości Wincentego Korab-Brzozowskiego
  “We couldn’t hear Kassandra’s Calling”. On Selected Inspirations with Antiquity in the Works of Wincent Korab-Brzozowski
  DOI: 10.32090/SE.210213 - view: pdfFull Text

 • Justyna Symber
  Sytuacja dziecka jako świadka w procesie karnym – ochrona prawna dziecka w postępowaniu sądowym
  The Situation of a Child as a Witness in a Criminal Trial – The Legal Protection of a Child in Court Proceedings
  DOI: 10.32090/SE.210214 - view: pdfFull Text

RECENZJE / REVIEWS

 • ks. Marcin Sieńkowski
  Gary Gutting, Wiara i filozofia. Rozmowy współczesnych filozofów o Bogu, przeł. P. Borkowski, Instytut Wydawniczy Pax, Warszawa 2017, ss. 238
  view: pdfFull Text

SPRAWOZDANIA / REPORTS

 • ks. Ryszard Sawicki
  Sprawozdanie z sympozjum naukowego pt. „Osoba i nauczanie św. Jana Pawła II w odbiorze alumnów Wyższego Seminarium Duchownego w Ełku”, Ełk, 27 maja 2019 r.
  view: pdfFull Text


WERSJA PIERWOTNA / PRIMARY VERSION

Flag of PolandInternetowa edycja "Studiów Ełckich" 21 (2019) nr 2 jest wersją pierwotną w stosunku do ich wydania książkowego. Obie wersje zostały sfinansowane przez Diecezję Ełcką.

Flag of United KingdomThe internet edition of Studia Elckie 21 (2019) no. 2 is primary to the paper one. Both editions were sponsored by the Elk Diocese (PL).

ORCID logoDoi 1024x629DOAJ

adalbertinum

   Wydawnictwo Diecezjalne Adalbertinum

   Plac Katedralny 1
   19-300 Ełk

 

e-ISSN 2353-1274

p-ISSN 1896-6896

DOI: 10.32090

Punktacja MEiN

2009 / 4, 2010 / 6, 2011 / 5,
2012 / 5, 2013 / 8, 2014 / 7,
2015 / 7, 2016 / 8, 2017 / 8,
2018 / 8, 2019 / 40, 2020 / 40,
2021 / 40, 2022 / 40, 2023 / 40,
2024 / 40 

Wizyt:

Dziś 41

Miesiąc 1207

Ogółem 152537