SE21 2019 2

 

pdfe-book SE 21(2019), nr 3
ISSN 2353-1274 (on-line)


 

 

NAUKI TEOLOGICZNE / THEOLOGICAL SCIENCES

 • o. Krzysztof Ferenc CSSp
  Bóg w Księdze Jonasza
  God in the Book of Jonah
  DOI: 10.32090/SE.210315 - view: pdfFull Text

 • Tomasz Naruszewicz
  Społeczno-religijna rola pierwszych parafii na obszarze dzisiejszej Suwalszczyzny
  The Socio-religious Role of the First Parishes in the Area of Todayʼs Suwałki Region
  DOI: 10.32090/SE.210316 - view: pdfFull Text

 • ks. Marcin Sieńkowski
  Koncepcja woli a rozumienie wiary. Ujęcie realistyczne, aprioryczne i pozytywistyczne
  The Conception of Will and the Understanding of Faith. A Realistic, Apriorical and Positive Approach
  DOI: 10.32090/SE.210317 - view: pdfFull Text

 • Piotr Wojnicz
  Pozycja prawna oraz apostolstwo wiernych świeckich w Kościele rzymskokatolickim
  Legal Position and Apostolate of Lay Faithful in the Roman Catholic Church
  DOI: 10.32090/SE.210318 - view: pdfFull Text

 • ks. Mateusz Wójcik
  Historia i znaczenie przygotowania darów ofiarnych
  Preparation of the Offering – Its History and Meaning
  DOI: 10.32090/SE.210319 - view: pdfFull Text

MISCELLANEA

 • Małgorzata Król
  Status nasciturusa w polskim porządku prawnym – wybrane aspekty prawne
  Nasciturus’s Status in the Polish Legal System –A Selection of Legal Aspects
  DOI: 10.32090/SE.210320 - view: pdfFull Text

 • ks. Wojciech Wojtyła
  Miłość ojczyzny i wychowanie patriotyczne w ujęciu Karola Libelta (1807-1875)
  The Love of Fatherland and the Patriotic Education According to Karol Libelt (1807-1875)
  DOI: 10.32090/SE.210321 - view: pdfFull Text

RECENZJE / REVIEWS

 • Ryszard Skawiński
  „W ogniu marzeń i pragnień”. Ks. Wojciech Guzewicz, Służąc Bogu i ludziom, t. I, Wyd.: Akademia Marynarki Wojennej, Gdynia 2019, ss. 186.
  view: pdfFull Text


WERSJA PIERWOTNA / PRIMARY VERSION

Flag of PolandInternetowa edycja "Studiów Ełckich" 21 (2019) nr 3 jest wersją pierwotną w stosunku do ich wydania książkowego. Obie wersje zostały sfinansowane przez Diecezję Ełcką.

Flag of United KingdomThe internet edition of Studia Elckie 21 (2019) no. 3 is primary to the paper one. Both editions were sponsored by the Elk Diocese (PL).

ORCID logoDoi 1024x629DOAJ

adalbertinum

   Wydawnictwo Diecezjalne Adalbertinum

   Plac Katedralny 1
   19-300 Ełk

 

e-ISSN 2353-1274

p-ISSN 1896-6896

DOI: 10.32090

Punktacja MEiN

2009 / 4, 2010 / 6, 2011 / 5,
2012 / 5, 2013 / 8, 2014 / 7,
2015 / 7, 2016 / 8, 2017 / 8,
2018 / 8, 2019 / 40, 2020 / 40,
2021 / 40, 2022 / 40, 2023 / 40,
2024 / 40 

Wizyt:

Dziś 40

Miesiąc 988

Ogółem 150123