SE21 2019 2

pdfe-book SE 22(2020), nr 1
ISSN 2353-1274 (on-line)


 

 

ARTYKUŁY NAUKOWE / SCIENTIFIC ARTICLES

 • Ian Bothur
  Personal Uniqueness and Communion: A Thomistic Approach
  DOI: 10.32090/SE.220101 - view: pdfFull Text


 • Anna Chciałowska
  Wyjaśnienie problematyki celebracji pogrzebu kościelnego wraz z ujęciem historycznym
  Explanation of the Problem of the Celebration of the Church Funeral along with its Historical Approach
  DOI: 10.32090/SE.220102 - view: pdfFull Text


 • Michal Hospodár
  Osobné povolanie ako životná výzva
  Personal Vocation as a Life Challenge
  DOI: 10.32090/SE.220103 - view: pdfFull Text

 • Algimantas Katilius
  Rev. prof. Jonas Totoraitis MIC: Ideas and Conceptions
  DOI: 10.32090/SE.220104 - view: pdfFull Text


 • Helena Kuczyńska
  Problematyka ekologii wnętrza człowieka inspirowana encykliką „Laudato si” papieża Franciszka
  The Ecology of Human Interior Life Inspired by Pope Francis’s Encyclical “Laudato si”
  DOI: 10.32090/SE.220105 - view: pdfFull Text


 • ks. Dymitr Lewczyk
  Konsekracja kapłańska w aramejskich wizjach Lewiego oraz w tekstach biblijnych – analiza porównawcza
  The Priestly Consecration in the Aramaic Levi Document and in Biblical Texts: A Comparative Analysis
  DOI: 10.32090/SE.220106 - view: pdfFull Text


 • ks. Marian Salamon
  Geneza i motywacje powołań kapłańskich na terenie obecnej diecezji ełckiej w latach 1945-1998
  Genesis and Motivations of Priestly Vocations in the Area of the Current Diocese of Ełk in 1945-1998
  DOI: 10.32090/SE.220107 - view: pdfFull Text


MATERIAŁY / HISTORICAL RESOURCES

 • ks. Wojciech Guzewicz
  Bibliografia piśmiennictwa duchowieństwa diecezji ełckiej w latach 1992-2017 (bp Edward Eugeniusz Samsel, bp Wojciech Ziemba)

  Bibliography of the Writings of the Clergy of the Ełk Diocese in 1992-2017 (Bishop Edward Eugeniusz Samsel, Bishop Wojciech Ziemba)
  view: pdfFull Text


SPRAWOZDANIA / REPORTS

 • ks. Marcin Sieńkowski
  Sprawozdanie z sympozjum naukowego pt. „Apologia Eucharystii”, Ełk, 28 stycznia 2020 r.
  view: pdfFull Text

 


WERSJA PIERWOTNA / PRIMARY VERSION

Flag of PolandInternetowa edycja "Studiów Ełckich" 22 (2020) nr 1 jest wersją pierwotną w stosunku do wydania książkowego. Obie wersje zostały sfinansowane przez Wydawnictwo Diecezjalne Adalbertinum.

Flag of United KingdomThe internet edition of Studia Elckie 22 (2020) no. 1 is primary to the paper one. Both editions were sponsored by The Publishing House Adalbertinum in Elk (Poland).

ORCID logoDoi 1024x629DOAJ

adalbertinum

   Wydawnictwo Diecezjalne Adalbertinum

   Plac Katedralny 1
   19-300 Ełk

 

e-ISSN 2353-1274

p-ISSN 1896-6896

DOI: 10.32090

Punktacja MEiN

2009 / 4, 2010 / 6, 2011 / 5,
2012 / 5, 2013 / 8, 2014 / 7,
2015 / 7, 2016 / 8, 2017 / 8,
2018 / 8, 2019 / 40, 2020 / 40,
2021 / 40, 2022 / 40, 2023 / 40,
2024 / 40 

Wizyt:

Dziś 41

Miesiąc 1207

Ogółem 152537