SE21 2019 2

pdfe-book SE 22(2020) nr 2
ISSN 2353-1274 (on-line)


 

 

ARTYKUŁY NAUKOWE / SCIENTIFIC ARTICLES

 • Leo Dornan CO
  “I Will Give Them One Heart and One Way:” Self-Love and Love for Others
  DOI: 10.32090/SE.220208 - view: pdfFull Text


 • ks. Paweł Makarewicz
  Realizacja zadania sprawiedliwości jako naczelne zadanie sądownictwa kościelnego

  The Implementation of the Task of Justice as the Main Task of the Ecclesiastical Judiciary
  DOI: 10.32090/SE.220209 - view: pdfFull Text


 • ks. Wojciech Prawda
  Józef Tischnerʼs Ethics of Values in Relation to Freedom
  DOI: 10.32090/SE.220210 - view: pdfFull Text


 • ks. Ryszard Sawicki
  Zwischen „limbus puerorum” und Hoffnung auf Erlösung. Schicksal der ungetauften verstorbenen Kinder in der theologischen Reflexion und der pastoralen Praxis
  Between „limbus puerorum” and the Hope of Salvation. The Fate of Unbaptized Deceased Children in Theological Reflection and Pastoral Practice
  DOI: 10.32090/SE.220211 - view: pdfFull Text
   

 • ks. Wojciech Serowik
  Kapłan szafarzem Najświętszej Eucharystii w nauczaniu Kościoła
  The Priest as a Minister of the Holy Eucharist in the Teaching of the Church
  DOI: 10.32090/SE.220212 - view: pdfFull Text
   

 • ks. Antoni Skowroński
  Przyroda jako dobro wspólne w koncepcji ekologii integralnej
  Nature as a Common Good in the Conception of Integral Ecology
  DOI: 10.32090/SE.220213 - view: pdfFull Text

 • Kęstutis Žemaitis
  Die wichtigsten Grundsätze der Spiritualität der monastischen Bewegungen in der ägyptischen Wüste in der Satzung der Kongregation der Schwestern der Armen der Unbefleckten Empfängnis der Heiligen Jungfrau Maria Einleitung
  The most Important Features of Egyptian Desert Monastic Spirituality in the Regulations of the Congregation of the Poor Sisters of the Immaculate Conception of the Blessed Virgin Mary
  DOI: 10.32090/SE.220214 - view: pdfFull Text


MATERIAŁY / HISTORICAL RESOURCES

 • ks. Wojciech Guzewicz
  Bibliografia piśmiennictwa duchowieństwa diecezji ełckiej w latach 1992-2017 (ks. Wojciech Kalinowski, ks. Dariusz Kruczyński, ks. Jacek Nogowski, ks. Ryszard Sawicki)
  The Bibliography of the Writings of the Clergy of the Ełk Diocese in 1992-2017 (Wojciech Kalinowski, Dariusz Kruczyński, Jacek Nogowski, Ryszard Sawicki)
  view: pdfFull Text


RECENZJE / REVIEWS

 • ks. Ryszard Sawicki
  Rocznik Augustowsko-Suwalski” t. XIX, red. A. Matusiewicz, Augustowsko-Suwalskie Towarzystwo Naukowe, Suwałki 2019, ss. 239.
  view: pdfFull Text

 • ks. Marcin Sieńkowski
  Joseph Ratzinger, Przyszłość wiary. Refleksje teologiczne, przeł. J. Marecki, Wydawnictwo WAM, Kraków 2019, ss. 144.
  view: pdfFull Text

 


WERSJA PIERWOTNA / PRIMARY VERSION

Flag of PolandInternetowa edycja "Studiów Ełckich" 22 (2020) nr 2 jest wersją pierwotną w stosunku do wydania książkowego. Obie wersje zostały sfinansowane przez Wydawnictwo Diecezjalne Adalbertinum.

Flag of United KingdomThe internet edition of Studia Elckie 22 (2020) no. 2 is primary to the paper one. Both editions were sponsored by The Publishing House Adalbertinum in Elk (Poland).

ORCID logoDoi 1024x629DOAJ

adalbertinum

   Wydawnictwo Diecezjalne Adalbertinum

   Plac Katedralny 1
   19-300 Ełk

 

e-ISSN 2353-1274

p-ISSN 1896-6896

DOI: 10.32090

Punktacja MEiN

2009 / 4, 2010 / 6, 2011 / 5,
2012 / 5, 2013 / 8, 2014 / 7,
2015 / 7, 2016 / 8, 2017 / 8,
2018 / 8, 2019 / 40, 2020 / 40,
2021 / 40, 2022 / 40, 2023 / 40,
2024 / 40 

Wizyt:

Dziś 38

Miesiąc 1204

Ogółem 152534