SE22 2020 3

 

 

 

  
view: pdfe-book SE 23(2021), nr 3


     

 NAUKI TEOLOGICZNE / THEOLOGICAL SCIENCES

 • ks. Waldemar Bartocha
  Liturgia w relacji do duchowości i mistyki chrześcijańskiej
  Liturgy in Relation to Christian Spirituality and Mysticism
  DOI: 10.32090/SE.230315 - view: pdfArticle

 • ks. Tomasz Bondzio
  Hermeneutyka doświadczenia religijnego. Tropy i przyczynek do dyskusji
  Hermeneutics of Religious Experience. The Clues and Contribution to the Discussion

  DOI: 10.32090/SE.230316 - view: pdfArticle

 • ks. Wojsław Czupryński
  Wizerunek małżeństwa i rodziny na stronach internetowych warmińskich parafii
  The Image of Marriage and Family on Parish Websites in the Archdiocese of Warmia
  DOI: 10.32090/SE.230317 - view: pdfArticle

 • ks. Konrad Fedorowski
  Towarzyszenie duszpasterskie młodym małżeństwom w świetle posynodalnej adhortacji apostolskiej „Amoris laetitia”
  Pastoral Accompaniment to Young Couples in the Light of the Post-Synodal Apostolic Exhortation “Amoris laetitia”
  DOI: 10.32090/SE.230318 - view: pdfArticle

 • ks. Łukasz Malinowski
  Pluriformità nell’unità: una forma della Chiesa di oggi. Una proposta per rinnovare la parrocchia
  Pluriformity in Unity: a Form of the Church Today. A Proposal to Renew the Parish
  DOI: 10.32090/SE.230319 - view: pdfArticle

 • Gerhard Ludwig Kardinal Müller
  Das II. Gebot des Dekalogs
  Commandment II of the Decalogue

  DOI: 10.32090/SE.230320 - view: pdfArticle

MISCELLANEA

 • Marek Bębenek
  Udział polskich księży katolickich w wojnie rosyjsko-japońskiej (1904-1905) w przekazie prasy polskiej
  The Participation of Polish Catholic Priests in the Russian-Japanese War (1904-1905) in the Coverage of the Polish Press
  DOI: 10.32090/SE.230321 - view: pdfArticle

 • Bradford L. McCall
  Charles Sanders Peirce’s Evolutionary Developmental Teleology
  DOI: 10.32090/SE.230322 - view: pdfArticle

MATERIAŁY / HISTORICAL RESOURCES

 • ks. Wojciech Guzewicz
  Bibliografia piśmiennictwa duchowieństwa diecezji ełckiej w latach 1992-2017 (ks. Waldemar Brodziak, ks. Dariusz Maciej Brozio, ks. Karol Bujnowski, ks. Jerzy Fidura, ks. Tomasz Kopiczko, ks. Wojciech Kotarski, ks. Dariusz Sańko, ks. Wojciech Serowik, ks. Karol Sokołowski)
  The Bibliography of the Writings of the Clergy of the Ełk Diocese in 1992-2017 (Waldemar Brodziak, Dariusz Maciej Brozio, Karol Bujnowski, Jerzy Fidura, Tomasz Kopiczko, Wojciech Kotarski, Dariusz Sańko, Wojciech Serowik, Karol Sokołowski)
  view: pdfText

RECENZJE / REVIEWS

 • ks. Marcin Sieńkowski
  Aktualne wyzwania w formacji ludzkiej, red. P. Kwiatkowski, Wydawnictwo Gaudentinum, Gniezno 2021, ss. 109.
  view: pdfText

 • Alina Żylińska
  Krzyż i siła łaski. Ks. diakon Piotr Bortkiewicz (1978-2019), red. W. Guzewicz, Wydawnictwo Civitas et Lex, Ełk 2020, ss. 207.
  view: pdfText

SPRAWOZDANIA / REPROTS

 • ks. Ryszard Sawicki
  Sprawozdanie z pielgrzymki pracowników pomocy społecznej i wolontariuszy Caritas połączonej z konferencją naukową pt. „Św. Brat Albert prekursorem pomocy socjalnej w Polsce”, Wigry, 17 czerwca 2021 r.
  view: pdfText


 

WERSJA PIERWOTNA / PRIMARY VERSION

Flag of PolandInternetowa edycja "Studiów Ełckich" 23(2021), nr 3 jest wersją pierwotną w stosunku do wydania książkowego. Obie wersje zostały sfinansowane przez Wydawnictwo Diecezjalne Adalbertinum.

Flag of United KingdomThe internet edition of Studia Elckie 23(2021), no. 3 is primary to the paper one. Both editions were sponsored by The Publishing House Adalbertinum in Elk (Poland).

ORCID logoDoi 1024x629DOAJ

adalbertinum

   Wydawnictwo Diecezjalne Adalbertinum

   Plac Katedralny 1
   19-300 Ełk

 

e-ISSN 2353-1274

p-ISSN 1896-6896

DOI: 10.32090

Punktacja MEiN

2009 / 4, 2010 / 6, 2011 / 5,
2012 / 5, 2013 / 8, 2014 / 7,
2015 / 7, 2016 / 8, 2017 / 8,
2018 / 8, 2019 / 40, 2020 / 40,
2021 / 40, 2022 / 40, 2023 / 40,
2024 / 40 

Wizyt:

Dziś 41

Miesiąc 1207

Ogółem 152537