SE22 2020 3

 

 

 

  
view: pdfe-book SE 23(2021) nr 4


     

 NAUKI TEOLOGICZNE / THEOLOGICAL SCIENCES

 • Adam Drozdek
  Avian Theology of Johann Heinrich Zorn
  DOI: 10.32090/SE.230423 - view: pdfArticle

 • ks. Marek Skierkowski
  Obraz Jezusa w nowożytnej fazie żydowskiego średniowiecza
  The Image of Jesus in the Modern Phase of the Jewish Middle Ages

  DOI: 10.32090/SE.230424 - view: pdfArticle

 • Anna Zellma
  Kształcenie nauczycieli religii rzymskokatolickiej w Polsce – między formacją teologiczno-katechetyczną a pedagogizacją
  Education of Teachers of the Roman Catholic Religion in Poland – between Theological and Catechetical Formation and Pedagogization
  DOI: 10.32090/SE.230425 - view: pdf
  Article


MISCELLANEA

 • ks. Wojciech Guzewicz
  Katolicki ruch charytatywny w diecezji łomżyńskiej w okresie II Rzeczypospolitej. Cz. 1: Struktura i organizacja
  Catholic Charity Movement in the Lomza Diocese During the Second Polish Republic. Part 1: Structure and Organization
  DOI: 10.32090/SE.230426 - view: pdfArticle

 • Julia Krauze
  Plauto senza frontiere. Il “Miles gloriosus” nelle traduzioni
  Plautus without Borders. The “Miles gloriosus” in the Translations
  DOI: 10.32090/SE.230427 - view: pdfArticle

 • A. William McVey
  How Aristotelian and Thomistic Virtue Prescribe Recovery for an Addicted Soul: A Trading Zone Between Aristotelian-Thomistic Psychology and Psychotherapy
  DOI: 10.32090/SE.230428 - view: pdfArticle

 • ks. Roman Szewczyk
  Obecność symboli religijnych w przestrzeni publicznej w Republice Włoskiej
  Presence of Religious Symbols in Public Space in the Italian Republic
  DOI: 10.32090/SE.230429 - view: pdfArticle

 • Shutaro Takeda
  Canon Law and Knighthood in Modern Times
  DOI: 10.32090/SE.230430 - view: pdf
  Article


RECENZJE / REVIEWS

 • ks. Wojciech Guzewicz
  Ks. Marian Salamon, Życie religijne pod Krzyżem Oleckim, Wydawnictwo Diecezjalne Adalbertinum, Ełk 2020, ss. 133.
  view: pdfText

 • ks. Marcin Sieńkowski
  Benedykt XVI, Matka Boga. Maryja w wierze Kościoła, Wydawnictwo WAM, Kraków 2019, ss. 206.
  view: pdfText

   

WERSJA PIERWOTNA / PRIMARY VERSION

Flag of PolandInternetowa edycja "Studiów Ełckich" 23(2021), nr 4 jest wersją pierwotną w stosunku do wydania książkowego. Obie wersje zostały sfinansowane przez Wydawnictwo Diecezjalne Adalbertinum.

Flag of United KingdomThe internet edition of Studia Elckie 23(2021), no. 4 is primary to the paper one. Both editions were sponsored by The Publishing House Adalbertinum in Elk (Poland).

ORCID logoDoi 1024x629DOAJ

adalbertinum

   Wydawnictwo Diecezjalne Adalbertinum

   Plac Katedralny 1
   19-300 Ełk

 

e-ISSN 2353-1274

p-ISSN 1896-6896

DOI: 10.32090

Punktacja MEiN

2009 / 4, 2010 / 6, 2011 / 5,
2012 / 5, 2013 / 8, 2014 / 7,
2015 / 7, 2016 / 8, 2017 / 8,
2018 / 8, 2019 / 40, 2020 / 40,
2021 / 40, 2022 / 40, 2023 / 40,
2024 / 40 

Wizyt:

Dziś 38

Miesiąc 1204

Ogółem 152534