okadka_Studia_Eckie_25_2023_nr_2_strona.png

 

 

 

 

 

 

view: pdfe-book SE 25 (2023) nr 2

 

NAUKI TEOLOGICZNE / THEOLOGICAL SCIENCES 

 • Bradford L. McCall
  Augustine’s Theolog(ies) of Creation: Simultaneous Creation, ‘Seminal Seeds’, and Genesis 1-3
  DOI: 10.32090/SE.250207 - view: pdfArticle

 • Aleksandra Rostowska
  Ciało jako wyraz i narzędzie duszy w ujęciu filozofii antropologicznej Romano Guardiniego 
  The Body as an Expression and Tool of the Soul in Terms of Romano Guardiniʼs Anthropological Philosophy

  DOI: 10.32090/SE.250208 - view: pdfArticle

 • Przemysław Sołga
  Odnowa religijna we Francji w świetle publicystyki katolickiej Drugiej Rzeczypospolitej 
  Religious Renewal in France in the Perspective of Catholic Journalism of the Second Polish Republic

  DOI: 10.32090/SE.250209 - view: pdfArticle

 • ks. Sebastian Śmiałek
  Niewiasta Eucharystii w duchowości polskich świętych i błogosławionych XX i XXI wieku 
  The Woman of the Eucharist in the Spirituality of Polish Saints and Blesseds of the 20th and 21st Centuries

  DOI: 10.32090/SE.250210 - view: pdfArticle

 • Ikechukwu S. Ugwu
  The Analysis of Value-Free or Value-Ladenness of Work in the Light of Catholic Social Teaching of John Paul II 
  DOI: 10.32090/SE.250211 - view: pdfArticle

 • Kęstutis Žemaitis
  Bishop Vincentas Borisevičius: The Path of A New Age Martyr
  DOI: 10.32090/SE.250212 - view: pdfArticle


MATERIAŁY / HISTORICAL RESOURCES

 • ks. Wojciech Guzewicz
  Kościoły i parafie diecezji ełckiej (cz. 12)
  Churches and Parishes of the Diocese of Ełk (Part 12)

  view: pdfText

RECENZJE / REVIEWS

 • ks. Marcin Sieńkowski
  Benedykt XVI, Wiara, nadzieja, miłość. Przewodnik po życiu chrześcijańskim, wybór i opracowanie T. Samulnik, Wydawnictwo Znak, Kraków 2022, ss. 346. 
  view: pdfText


WERSJA PIERWOTNA / PRIMARY VERSION

Flag of PolandInternetowa edycja "Studiów Ełckich" 25(2023), nr 2 jest wersją pierwotną w stosunku do wydania książkowego. Obie wersje zostały sfinansowane przez Wydawnictwo Diecezjalne Adalbertinum.

Flag of United KingdomThe internet edition of Studia Elckie 25(2023), no. 2 is primary to the paper one. Both editions were sponsored by The Publishing House Adalbertinum in Elk (Poland).

ORCID logoDoi 1024x629DOAJ

adalbertinum

   Wydawnictwo Diecezjalne Adalbertinum

   Plac Katedralny 1
   19-300 Ełk

 

e-ISSN 2353-1274

p-ISSN 1896-6896

DOI: 10.32090

Punktacja MEiN

2009 / 4, 2010 / 6, 2011 / 5,
2012 / 5, 2013 / 8, 2014 / 7,
2015 / 7, 2016 / 8, 2017 / 8,
2018 / 8, 2019 / 40, 2020 / 40,
2021 / 40, 2022 / 40, 2023 / 40,
2024 / 40 

Wizyt:

Dziś 44

Miesiąc 992

Ogółem 150127