okadka_Studia_Eckie_25_2023_nr_2_strona.png

 

 

 

 

 

 

view: pdfe-book SE 25 (2023) nr 3

 


NAUKI TEOLOGICZNE / THEOLOGICAL SCIENCES 

 • ks. Tomasz Kopiczko, ks. Marcin Sieńkowski
  Sympozja naukowe ku czci św. Tomasza z Akwinu w Wyższym Seminarium Duchownym w Ełku w latach 2013-2023
  Scientific Symposiums in Honor of St. Thomas Aquinas at the Theological Seminary in Ełk in 2013-2023 

  DOI: 10.32090/SE.250313 - view: pdfArticle

 • Izabela Krasińska
  Wyznawcy prawosławia w Drugiej Rzeczypospolitej w dyskursie prasowym „Przeglądu Prawosławnego” (1939)
  Orthodox Believers in the Second Polish Republic in the Press Discourse of ‘Przegląd Prawosławny’ (1939) 

  DOI: 10.32090/SE.250314 - view: pdfArticle

 • Przemysław Sołga
  Masoneria jako „Antykościół” w publicystyce katolickiej Drugiej Rzeczypospolitej 
  Freemasonry as “Anti-Church” in the Catholic Journalism of the Second Polish Republic 

  DOI: 10.32090/SE.250315 - view: pdfArticle

 • ks. Adam Żełobowski
  Plotki i oszczerstwa jako grzechy języka w nauczaniu papieża Franciszka 
  Gossip and Slander as Sins of Language in the Teaching of Pope Francis 

  DOI: 10.32090/SE.250316 - view: pdfArticle


MISCELLANEA

 • Bartłomiej Hamadyk
  Glosa aprobująca do uchwały składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z 10 maja 2023 r., sygn. akt III CZP 71/22
  Approving gloss to Resolution of a Panel of Seven Judges of the Supreme Court – Civil Chamber of 10 May 2023, court file no. III CZP 71/22 
  DOI: 10.32090/SE.250317 - view: pdfArticle

 • Justyna Stępkowska, Maciej Reniec
  Pielęgniarki w Polsce wobec eutanazji
  Nurses in Poland and Euthanasia
  DOI: 10.32090/SE.250318 - view: pdfArticle


MATERIAŁY / HISTORICAL RESOURCES

 • ks. Wojciech Guzewicz
  Kościoły i parafie diecezji ełckiej (cz. 13)
  Churches and Parishes of the Diocese of Ełk (Part 13)

  view: pdfText


RECENZJE / REVIEWS

 • ks. Wojciech Guzewicz
  Marek Wojewodzic, W cieniu buławy i korony, Art-Serwis, Masłów 2018, ss. 239. 
  view: pdfText


WERSJA PIERWOTNA / PRIMARY VERSION

Flag of PolandInternetowa edycja "Studiów Ełckich" 25(2023), nr 3 jest wersją pierwotną w stosunku do wydania książkowego. Obie wersje zostały sfinansowane przez Wydawnictwo Diecezjalne Adalbertinum.

Flag of United KingdomThe internet edition of Studia Elckie 25(2023), no. 3 is primary to the paper one. Both editions were sponsored by The Publishing House Adalbertinum in Elk (Poland).

ORCID logoDoi 1024x629DOAJ

adalbertinum

   Wydawnictwo Diecezjalne Adalbertinum

   Plac Katedralny 1
   19-300 Ełk

 

e-ISSN 2353-1274

p-ISSN 1896-6896

DOI: 10.32090

Punktacja MEiN

2009 / 4, 2010 / 6, 2011 / 5,
2012 / 5, 2013 / 8, 2014 / 7,
2015 / 7, 2016 / 8, 2017 / 8,
2018 / 8, 2019 / 40, 2020 / 40,
2021 / 40, 2022 / 40, 2023 / 40,
2024 / 40 

Wizyt:

Dziś 35

Miesiąc 1201

Ogółem 152531