"Studia Ełckie" 9 (2007)

RECENZENCI / REVIEWERS

 • Ks. prof. dr hab. Tadeusz Borutka
 • Ks. dr hab. Andrzej Czaja, prof. UO
 • Prof. dr hab. Leonard Etel
 • Ks. prof. dr hab. Paweł Góralczyk
 • Ks. dr hab. Wojciech Guzewicz
 • Dr hab. Piotr Jaroszyński, prof. KUL
 • Dr hab. Dariusz Kuźmina, prof. UW
 • Ks. prof. dr hab. Andrzej Maryniarczyk
 • Ks. dr hab. Jacek Neumann
 • Ks. dr hab. Jarosław Popławski, prof. KUL
 • Ks. dr hab. Mariusz Rosik, prof. PWT
 • Prof. dr hab. Eugeniusz Sakowicz
 • Prof. dr hab. Bronisław Sitek
 • Ks. dr hab. Marek Skierkowski
 • Ks. dr hab. Adam Skreczko
 • Ks. dr hab. Mariusz Szram, prof. KUL
 • Ks. dr hab. Leszek Wilczyński

ORCID logoDoi 1024x629DOAJ

adalbertinum

   Wydawnictwo Diecezjalne Adalbertinum

   Plac Katedralny 1
   19-300 Ełk

 

e-ISSN 2353-1274

p-ISSN 1896-6896

DOI: 10.32090

Punktacja MNiSW (MEiN)

2009 / 4, 2010 / 6, 2011 / 5,
2012 / 5, 2013 / 8, 2014 / 7,
2015 / 7, 2016 / 8, 2017 / 8,
2018 / 8, 2019 / 20, 2020 / 20,
2021 / 20

Wizyt:

Dziś 3

Miesiąc 711

Ogółem 103315