"Studia Ełckie" 11 (2009)

RECENZENCI / REVIEWERS

 • Dr hab. Stanisław Bafia, prof. UWM
 • Ks. dr hab. Tadeusz Biesaga, prof. UP JP II
 • Prof. dr hab. Leonard Etel
 • Dr hab. Janusz Gołota, prof. UWM
 • Ks. dr hab. Wojciech Guzewicz, prof. UWM
 • Dr hab. Janusz Hochleitner, prof. UWM
 • Dr hab. Piotr Jaroszyński, prof. KUL
 • Ks. prof. dr hab. Andrzej Kopiczko
 • Ks. dr hab. Kazimierz Matwiejuk, prof. UKSW
 • Ks. prof. dr hab. Ireneusz Mroczkowski
 • Ks. dr hab. Sławomir Nowosad, prof. KUL
 • Dr hab. Roman Przybyszewski, prof. UWM
 • Prof. dr hab. Andrzej Staniszewski
 • Ks. dr hab. Tomasz Stępień, prof. UKSW
 • Ks. dr hab. Leszek Wilczyński
  Prof. dr hab. Wanda Wójtowicz

ORCID logoDoi 1024x629DOAJ

adalbertinum

   Wydawnictwo Diecezjalne Adalbertinum

   Plac Katedralny 1
   19-300 Ełk

 

e-ISSN 2353-1274

p-ISSN 1896-6896

DOI: 10.32090

Punktacja MNiSW (MEiN)

2009 / 4, 2010 / 6, 2011 / 5,
2012 / 5, 2013 / 8, 2014 / 7,
2015 / 7, 2016 / 8, 2017 / 8,
2018 / 8, 2019 / 20, 2020 / 20,
2021 / 20

Wizyt:

Dziś 2

Miesiąc 381

Ogółem 102985