SE22 2020 3

 

 

 

  
view: pdfe-book SE 23(2021), nr 1


     

  NAUKI TEOLOGICZNE / THEOLOGICAL SCIENCES

 • Anna Gawrońska-Piotrowska
  Działania Caritas Polska z zakresu edukacji ekologicznej w duchu encykliki Laudato si’
  Caritas Poland Activities in the Field of Environmental Education in the Spirit of the Laudato siʼ Encyclical
  DOI: 10.32090/SE.230101 - view: pdfArticle

 • Michal Hospodár
  Ideové a praktické aspekty starostlivosti o chorých
  Ideological and Practical Aspects of Care for the Sick
  DOI: 10.32090/SE.230102 - view: pdfArticle

 • ks. Marek Kluz
  Troska o ład moralny życia społecznego w nauczaniu papieża Benedykta XVI
  The Care for the Moral Order of the Social Life in the Teachings of Pope Benedict XVI
  DOI: 10.32090/SE.230103 - view: pdfArticle

 • ks. Daniel Kowalski
  Triduum Paschalne w czasie pandemii koronawirusa w 2020 roku
  Paschal Triduum During the Coronavirus Pandemic in 2020
  DOI: 10.32090/SE.230104 - view: pdfArticle

 • ks. Walter Rachwalik
  Geneza i zasady formacyjne ruchu „Czciciele Ducha Świętego Ogniska Pokutne” w świetle pism fundatorki s. Marii od Ducha Świętego
  The Genesis and Formation Principles of the Movement “Worshipers of the Holy Spirit Fires of Penance” in the Light of the Writings of Sr. Maria of the Holy Spirit
  DOI: 10.32090/SE.230105 - view: pdfArticle

 • Fr. Kęstutis Žemaitis
  Blessed Teofilius Matulionis – A Witness to the Faith of Modern Times
  DOI: 10.32090/SE.230106 - view: pdfArticle

MISCELLANEA

 • Rev. Francesco Diano
  Attualità e futuro della salute mentale: la prospettiva della Chiesa italiana per un modello possibile
  Actuality and Future of Mental Health: the Perspective of the Italian Church for a Possible Model
  DOI: 10.32090/SE.230107 - view: pdfArticle

MATERIAŁY / HISTORICAL RESOURCES

 • ks. Wojciech Guzewicz
  Bibliografia piśmiennictwa duchowieństwa diecezji ełckiej w latach 1992-2017 (ks. Jerzy Sikora)
  The Bibliography of the Writings of the Clergy of the Ełk Diocese in 1992-2017 (Jerzy Sikora)
  view: pdfText

RECENZJE / REVIEWS

 • ks. Wojciech Guzewicz
  Ks. Jacek Wojda, Z dziejów seminariów duchownych diecezji podlaskiej i lubelskiej, t. 1: Seminarium podlaskie w Janowie 1818-1867, Wydawnictwo Diecezjalne Unitas, Siedlce 2021, ss. 598.
  view: pdfText

 • ks. Marcin Sieńkowski
  Ks. Józef Tischner, Alfabet duszy i ciała, oprac. i wybór W. Bonowicz, Wydawnictwo Znak, Kraków 2018, ss. 254.
  view: pdfText

 

 


WERSJA PIERWOTNA / PRIMARY VERSION

Flag of PolandInternetowa edycja "Studiów Ełckich" 23(2021), nr 1 jest wersją pierwotną w stosunku do wydania książkowego. Obie wersje zostały sfinansowane przez Wydawnictwo Diecezjalne Adalbertinum.

Flag of United KingdomThe internet edition of Studia Elckie 23(2021), no. 1 is primary to the paper one. Both editions were sponsored by The Publishing House Adalbertinum in Elk (Poland).

ORCID logoDoi 1024x629DOAJ

adalbertinum

   Wydawnictwo Diecezjalne Adalbertinum

   Plac Katedralny 1
   19-300 Ełk

 

e-ISSN 2353-1274

p-ISSN 1896-6896

DOI: 10.32090

Punktacja MEiN

2009 / 4, 2010 / 6, 2011 / 5,
2012 / 5, 2013 / 8, 2014 / 7,
2015 / 7, 2016 / 8, 2017 / 8,
2018 / 8, 2019 / 40, 2020 / 40,
2021 / 40, 2022 / 40, 2023 / 40,
2024 / 40 

Wizyt:

Dziś 40

Miesiąc 988

Ogółem 150123