SE21 2019 2

 

pdfE-BOOK - SE 21/2019 nr 32.15 MB
ISSN 2353-1274 (on-line)


 

 

NAUKI TEOLOGICZNE / THEOLOGICAL SCIENCES

 • o. Krzysztof Ferenc CSSp
  Bóg w Księdze Jonasza
  God in the Book of Jonah
  DOI: 10.32090/SE.210315 - view: pdfFull Text485.21 KB

 • Tomasz Naruszewicz
  Społeczno-religijna rola pierwszych parafii na obszarze dzisiejszej Suwalszczyzny
  The Socio-religious Role of the First Parishes in the Area of Todayʼs Suwałki Region
  DOI: 10.32090/SE.210316 - view: pdfFull Text436.41 KB

 • ks. Marcin Sieńkowski
  Koncepcja woli a rozumienie wiary. Ujęcie realistyczne, aprioryczne i pozytywistyczne
  The Conception of Will and the Understanding of Faith. A Realistic, Apriorical and Positive Approach
  DOI: 10.32090/SE.210317 - view: pdfFull Text431.92 KB

 • Piotr Wojnicz
  Pozycja prawna oraz apostolstwo wiernych świeckich w Kościele rzymskokatolickim
  Legal Position and Apostolate of Lay Faithful in the Roman Catholic Church
  DOI: 10.32090/SE.210318 - view: pdfFull Text462.61 KB

 • ks. Mateusz Wójcik
  Historia i znaczenie przygotowania darów ofiarnych
  Preparation of the Offering – Its History and Meaning
  DOI: 10.32090/SE.210319 - view: pdfFull Text559.83 KB

MISCELLANEA

 • Małgorzata Król
  Status nasciturusa w polskim porządku prawnym – wybrane aspekty prawne
  Nasciturus’s Status in the Polish Legal System –A Selection of Legal Aspects
  DOI: 10.32090/SE.210320 - view: pdfFull Text358.48 KB

 • ks. Wojciech Wojtyła
  Miłość ojczyzny i wychowanie patriotyczne w ujęciu Karola Libelta (1807-1875)
  The Love of Fatherland and the Patriotic Education According to Karol Libelt (1807-1875)
  DOI: 10.32090/SE.210321 - view: pdfFull Text347.2 KB

RECENZJE / REVIEWS

 • Ryszard Skawiński
  „W ogniu marzeń i pragnień”. Ks. Wojciech Guzewicz, Służąc Bogu i ludziom, t. I, Wyd.: Akademia Marynarki Wojennej, Gdynia 2019, ss. 186.
  view: pdfFull Text268.58 KB

WERSJA PIERWOTNA / PRIMARY VERSION

Flag of PolandInternetowa edycja "Studiów Ełckich" 21 (2019) nr 3 jest wersją pierwotną w stosunku do ich wydania książkowego. Obie wersje zostały sfinansowane przez Diecezję Ełcką.

Flag of United KingdomThe internet edition of Studia Elckie 21 (2019) no. 3 is primary to the paper one. Both editions were sponsored by the Elk Diocese (PL).

 Flag of PolandAktualnie Redakcja przyjmuje zgłoszenia do "Studiów Ełckich" 23 (2021)

adalbertinum

Wydawnictwo Diecezjalne Adalbertinum
Plac Katedralny 1, 19-300 Ełk

Częstotliwość wydań: 1/4
ISSN: 1896-6898 (print) 
ISSN: 2353-1274 (e-wydanie)
DOI: 10.32090

Punktacja MNiSW:
4/2009, 6/2010, 5/2011, 5/2012,
8/2013, 7/2014, 7/2015, 8/2016,
8/2017, 8/2018, 20/2019

Wizyt:

Dziś 25

Miesiąc 494

Ogółem 96880