SE21 2019 2

 

pdfE-BOOK - SE 21/2019 nr 42.64 MB
ISSN 2353-1274 (on-line)


 

NAUKI TEOLOGICZNE / THEOLOGICAL SCIENCES

 • ks. Wojsław Czupryński
  Wychowanie w rodzinie w zderzeniu z ideologią gender
  Education in the Family in Confrontation with Gender Ideology
  DOI: 10.32090/SE.210422 - view: pdfFull Text404.97 KB

 • ks. Maciej Makuła SDB
  Social media jako narzędzie ewangelizacji i komunikacji w Kenii
  Social Media as a Tool for Evangelization and Communication in Kenya
  DOI: 10.32090/SE.210423 - view: pdfFull Text450.02 KB

 • Marek Malec
  Muzyka liturgii sakramentu małżeństwa w aspekcie historycznym
  The Music of the Liturgy of the Sacrament of Marriage in the Historical Aspect
  DOI: 10.32090/SE.210424 - view: pdfFull Text429.83 KB

 • Magdalena Świtalska
  Chrześcijańska radość we współczesnym świecie
  Christian Joy in the Modern World
  DOI: 10.32090/SE.210425 - view: pdfFull Text417.54 KB

 • ks. Mateusz Wójcick
  Biblical and Liturgical Formation in Teams of the Liturgical Altar Service
  DOI: 10.32090/SE.210426 - view: pdfFull Text750.47 KB

MISCELLANEA

 • Jarosław Sochacki
  Rywalizacja o prymat między Związkiem Obodryckim a Lucickim w X w.
  Rivalry for Dominance between the Obodrite Union and the Lutitian Union in the 10th Century
  DOI: 10.32090/SE.210427 - view: pdfFull Text445.7 KB

 • ks. Roman Szewczyk
  Ewolucja pojęcia małżeństwa w prawie europejskim
  The Evolution of the Concept of Marriage in European Law
  DOI: 10.32090/SE.210428 - view: pdfFull Text385.41 KB

 • Robert Tabaszewski
  Ewolucja zdrowia jako kategorii prawnej w systemie ochrony praw człowieka Rady Europy
  Health as a Legal Term and its Evolution in the Council of Europe’s Human Rights Protection System
  DOI: 10.32090/SE.210429 - view: pdfFull Text559.95 KB

MATERIAŁY / HISTORICAL RESOURCES

 • ks. Wojciech Guzewicz
  Bibliografia piśmiennictwa duchowieństwa diecezji ełckiej w latach 1992-2017 (ks. Marek Bednarski, ks. Jacek Graszk, ks. Andrzej Jaśko, ks. Zdzisław Mazur, ks. Jerzy Szorc)
  view: pdfFull Text490 KB

RECENZJE / REVIEWS

 • ks. Ryszard Sawicki
  Diecezja Sejneńska (1818-1925). Studia i szkice z okazji 200-lecia erygowania, red. T. Kowalewski, J. Łupiński, M. Niewiadomska, Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży, Łomża 2018, ss. 121.
  view: pdfFull Text352.95 KB

 • ks. Marcin Sieńkowski
  Jacek Salij OP, Wiara i teologia, Wydawnictwo W drodze, Poznań 2017, ss. 232.
  view: pdfFull Text277.79 KB

SPRAWOZDANIA / REPORTS

 • ks. Artur Hałucha
  Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. „Dobra Nowina w multimedialnym świecie”, Kodeń, 6-8 października 2019 r.
  view: pdfFull Text291.1 KB


WERSJA PIERWOTNA / PRIMARY VERSION

Flag of PolandInternetowa edycja "Studiów Ełckich" 21 (2019) nr 4 jest wersją pierwotną w stosunku do ich wydania książkowego. Obie wersje zostały sfinansowane przez Diecezję Ełcką.

Flag of United KingdomThe internet edition of Studia Elckie 21 (2019) no. 4 is primary to the paper one. Both editions were sponsored by the Elk Diocese (PL).

 Flag of PolandAktualnie Redakcja przyjmuje zgłoszenia do "Studiów Ełckich" 23 (2021)

adalbertinum

Wydawnictwo Diecezjalne Adalbertinum
Plac Katedralny 1, 19-300 Ełk

Częstotliwość wydań: 1/4
ISSN: 1896-6898 (print) 
ISSN: 2353-1274 (e-wydanie)
DOI: 10.32090

Punktacja MNiSW:
4/2009, 6/2010, 5/2011, 5/2012,
8/2013, 7/2014, 7/2015, 8/2016,
8/2017, 8/2018, 20/2019

Wizyt:

Dziś 27

Miesiąc 496

Ogółem 96882