SE22 2020 3

pdfe-book SE 22(2020), nr 3
ISSN 2353-1274 (on-line)


 

 

ARTYKUŁY NAUKOWE / SCIENTIFIC ARTICLES

 • ks. Przemysław Artemiuk
  Proces Jezusa przed Piłatem według Giorgia Agambena. Prezentacja i krytyka
  The Trial of Jesus before Pilate According to Giorgio Agamben. A Presentation and Criticism
  DOI: 10.32090/SE.220315 - view: pdfFull Text


 • Anthony Daum OSB
  Virtue and the Happiness of Persons
  DOI: 10.32090/SE.220316 - view: pdfFull Text

   

 • ks. Dariusz Konopko
  O współczesnej potrzebie kierownictwa duchowego
  About the Contemporary Need for Spiritual Direction
  DOI: 10.32090/SE.220317 - view: pdfFull Text


 • Jeremy M. Long
  The Human Being as Body and Soul
  DOI: 10.32090/SE.220318 - view: pdfFull Text
   

 • Monika Przybysz, Tomasz Knecht
  Wykorzystanie social media w muzeum – korzyści i zagrożenia
  Social Media in the Museum – Benefits and Threats
  DOI: 10.32090/SE.220319 - view: pdfFull Text
   

 • ks. Marcin Sieńkowski
  Filozoficzne aspekty powołania na przykładzie adhortacji Pastores dabo vobis i Christus vivit
  Philosophical Aspects of Vocation on the Example of the Exhortations Pastores dabo vobis and Christus vivit
  DOI: 10.32090/SE.220320 - view: pdfFull Text

 • ks. Wojciech Wojtyła
  „Zakorzenić się w prawdzie”. Kultura w świetle encykliki Fides et ratio
  “Taking Root in the Truth” – Culture in the Light of the Encyclical Fides et ratio
  DOI: 10.32090/SE.220321 - view: pdfFull Text

 • Anna Zellma
  Role of Religion Didactics in the Religious Education of Children and Adolescents
  DOI: 10.32090/SE.220322 - view: pdfFull Text


MATERIAŁY / HISTORICAL RESOURCES

 • ks. Wojciech Guzewicz
  Bibliografia piśmiennictwa duchowieństwa diecezji ełckiej w latach 1992-2017 (ks. Włodzimierz Wincenty Wielgat)
  The Bibliography of the Writings of the Clergy of the Ełk Diocese in 1992-2017 (Włodzimierz Wincenty Wielgat)
  view: pdfFull Text


   

WERSJA PIERWOTNA / PRIMARY VERSION

Flag of PolandInternetowa edycja "Studiów Ełckich" 22 (2020) nr 3 jest wersją pierwotną w stosunku do wydania książkowego. Obie wersje zostały sfinansowane przez Wydawnictwo Diecezjalne Adalbertinum.

Flag of United KingdomThe internet edition of Studia Elckie 22 (2020) no. 3 is primary to the paper one. Both editions were sponsored by The Publishing House Adalbertinum in Elk (Poland).

ORCID logoDoi 1024x629DOAJ

adalbertinum

   Wydawnictwo Diecezjalne Adalbertinum

   Plac Katedralny 1
   19-300 Ełk

 

e-ISSN 2353-1274

p-ISSN 1896-6896

DOI: 10.32090

Punktacja MEiN

2009 / 4, 2010 / 6, 2011 / 5,
2012 / 5, 2013 / 8, 2014 / 7,
2015 / 7, 2016 / 8, 2017 / 8,
2018 / 8, 2019 / 40, 2020 / 40,
2021 / 40, 2022 / 40, 2023 / 40,
2024 / 40 

Wizyt:

Dziś 33

Miesiąc 981

Ogółem 150116